Konkurs recytatorski poezji Zbigniewa Herberta, Patrona 2018 Roku, ogłoszony z okazji Światowego Dnia Poezji

Regulamin konkursu recytatorskiego poezji Zbigniewa Herberta, Patrona 2018 Roku,
ogłoszonego z okazji Światowego Dnia Poezji

 

1.Organizatorami konkursu dla uczniów radomskich szkół ponadgimnazjalnych są nauczyciele III Liceum Ogólnokształcącego im. płk. Dionizego Czachowskiego w Radomiu: mgr Małgorzata Borudzińska-Frąk – nauczyciel języka polskiego, mgr Agnieszka Czaj – nauczyciel języka polskiego oraz mgr Agnieszka Popiel – nauczyciel bibliotekarz.

2.Regulamin konkursu dostępny jest w bibliotece szkolnej III LO w Radomiu, na stronie internetowej III LO w Radomiu oraz na facebooku biblioteki szkolnej III LO w Radomiu.

3.Celem konkursu jest rozwijanie zdolności recytatorskich uczniów, popularyzacja poezji wśród młodzieży, a w szczególności poezji Zbigniewa Herberta, rozbudzanie wrażliwości na piękno języka poetyckiego oraz upowszechnianie kultury żywego słowa, zachęcanie uczniów do występów publicznych, uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze, promocja talentów recytatorskich oraz kształtowanie umiejętności autoprezentacji.

4.Konkurs polega na recytacji dowolnie wybranego wiersza autorstwa Zbigniewa Herberta.

5.Konkurs recytatorski odbędzie się w dniu 20.03.2018 roku (wtorek) o godzinie 12:00 w sali 214.

6.Każdy uczestnik konkursu jest zobowiązany dostarczyć do organizatorów konkursu wypełnioną kartę zgłoszenia (załącznik 1 lub 2 do niniejszego regulaminu). Wypełnioną kartę zgłoszenia należy do dnia 15 marca 2018 roku złożyć w bibliotece szkolnej III LO w Radomiu lub zeskanować i przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., w temacie wiadomości wpisując „Konkurs recytatorski”.

7.Uczestników konkursu będzie oceniać jury konkursowe, w którego skład wchodzą wszyscy organizatorzy konkursu.

8.Wystąpienia uczestników konkursu będą oceniane pod względem doboru repertuaru, dykcji, interpretacji oraz ogólnego wyrazu artystycznego.

9.Ocenianie recytacji przez członków jury jest tajne.

10.Kolejność recytacji uczestników będzie miała miejsce według listy alfabetycznej wszystkich uczestników konkursu.

11.Informacja o wynikach konkursu zostanie podana uczestnikom oraz ich opiekunom zaraz po ustaleniu zwycięzców oraz na stronie internetowej III LO w Radomiu oraz na facebooku biblioteki szkolnej III LO w Radomiu.

12.Trzech najlepszych uczestników konkursu otrzyma nagrody książkowe oraz pamiątkowe dyplomy.

13.Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do publikacji zdjęć i materiałów zarejestrowanych podczas przebiegu konkursu na stronie internetowej III LO w Radomiu oraz na facebooku biblioteki szkolnej III LO w Radomiu.

14.Przystępując do konkursu, uczestnicy wyrażają zgodę na publikację ich danych osobowych oraz wizerunku (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych – Dz. U. 1997 nr 133, poz. 883 z późn. zm.) na stronie internetowej III LO w Radomiu oraz na facebooku biblioteki szkolnej III LO w Radomiu.

15.Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu przez uczestnika.

 

Załącznik nr 1 - Karta zgłoszenia dla ucznia niepełnoletniego

Załącznik nr 2 - Karta zgłoszenia dla ucznia pełnoletniego

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!!!

 

Źródło zdjęcia: https://polona.pl/item/portret-zbigniewa-herberta,MTEzNzU5NQ/0/#info:metadata

Prawa do zdjęcia: Publikacja udostępniona za zgodą spadkobierców autora. Całość ani żadna z jej części nie może być przetwarzana ani wykorzystywana w celach komercyjnych.