Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
kandydatów do oddziałów klasy pierwszej
III Liceum Ogólnokształcącego im. płk. Dionizego Czachowskiego w Radomiu
na rok szkolny 2018/2019

 

I. REKRUTACJA ZASADNICZA:

1. Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:

 • od 10 maja od godziny 10:00 do 18 maja do godziny 15:00

2. Możliwość dokonania zmiany wybory szkoły:

 • od 15 czerwca od godziny 10:00 do 19 czerwca do godziny 16:00

3. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopie poświadczone za zgodność przez gimnazjum):

 • od 22 czerwca od godziny 12:00 do 27 czerwca do godziny 16:00

4. Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne, w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 uso:

 • od 10 maja do 6 lipca (najpóźniej do 20 czerwca możliwość wystąpienia komisji rekrutacyjnej do właściwego organu o weryfikację warunków określonych w art. 20t uso)

5. Podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia:

 • 6 lipca godzina 12:00

6. Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów (świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego) oraz dostarczenie trzech zdjęć podpisanych imieniem i nazwiskiem kandydata:

 • od 6 lipca od godziny 12:00 do 12 lipca do godziny 10:00

7. Podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych:

 • 12 lipca godzina 16:00

 

II. REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:

 • od 13 lipca od godziny 8:00 do 16 lipca do godziny 16:00

2. Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne:

 • od 13 lipca do 28 sierpnia (najpóźniej do 10 sierpnia możliwość wystąpienia komisji rekrutacyjnej do właściwego organu o weryfikację warunków określonych w art. 20t uso)

3. Podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia:

 • 29 sierpnia godzina 12:00

4. Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów (świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego) oraz dostarczenie trzech zdjęć podpisanych imieniem i nazwiskiem kandydata:

 • od 29 sierpnia od godziny 12:00 do 30 sierpnia do godziny 16:00

5. Podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych:

 • 31 sierpnia godzina 12:00