Oferta edukacyjna

Oferta edukacyjna
III Liceum Ogólnokształcącego im. płk. Dionizego Czachowskiego w Radomiu
dla klasy pierwszej na rok szkolny 2022/2023
dla absolwentów szkoły podstawowej

Klasa Przedmioty rozszerzone Języki obce nowożytne Przedmioty punktowane
podczas rekrutacji
1A biologia, chemia,
język angielski
język angielski, język niemiecki język polski, matematyka,
biologia, chemia
1B biologia, chemia,
język angielski
język angielski, język niemiecki język polski, matematyka,
biologia, chemia
1C język polski, historia,
wiedza o społeczeństwie
język angielski, język francuski język polski, matematyka,
historia, wiedza o społeczeństwie
1D matematyka, fizyka,
informatyka
język angielski, język niemiecki język polski, matematyka,
fizyka, informatyka
1E język polski, historia,
wiedza o społeczeństwie
język angielski, język francuski język polski, matematyka,
historia, wiedza o społeczeństwie
1F matematyka, geografia,
język angielski
język angielski, język niemiecki język polski, matematyka,
język angielski, geografia
1G matematyka, informatyka,
język angielski
język angielski, język niemiecki język polski, matematyka,
język angielski, informatyka