Oferta edukacyjna

III Liceum Ogólnokształcącego im. płk. Dionizego Czachowskiego w Radomiu
dla klasy pierwszej na rok szkolny 2018/2019

 

Klasa Przedmioty rozszerzone Języki
A biologia, chemia, język angielski język angielski i język niemiecki
B biologia, chemia, język angielski język angielski i język niemiecki
C język polski, historia, wos język angielski i język francuski
D matematyka, fizyka, informatyka język angielski i język niemiecki
E język polski, historia, wos język angielski i język francuski
F matematyka, geografia, język angielski język angielski i język niemiecki
G matematyka, informatyka, język angielski język angielski i język niemiecki