Oferta edukacyjna

Oferta edukacyjna
III Liceum Ogólnokształcącego im. płk. Dionizego Czachowskiego w Radomiu
dla klasy pierwszej na rok szkolny 2019/2020
dla absolwentów szkoły podstawowej

Klasa Przedmioty rozszerzone Języki obce nowożytne Przedmioty punktowane
podczas rekrutacji
1A biologia, chemia,
język angielski
język angielski, język niemiecki język polski, matematyka,
biologia, chemia
1B matematyka, geografia,
język angielski
język angielski, język niemiecki język polski, matematyka,
język angielski, geografia
1C  język polski, historia,
wiedza o społeczeństwie
język angielski, język francuski język polski, matematyka,
historia, wiedza o społeczeństwie
1D  matematyka, fizyka,
informatyka
język angielski, język niemiecki język polski, matematyka,
fizyka, informatyka
1E matematyka, informatyka,
język angielski
język angielski, język niemiecki język polski, matematyka,
język angielski, informatyka

 

Oferta edukacyjna
III Liceum Ogólnokształcącego im. płk. Dionizego Czachowskiego w Radomiu
dla klasy pierwszej na rok szkolny 2019/2020
dla absolwentów gimnazjum

Klasa Przedmioty rozszerzone Języki obce nowożytne Przedmioty punktowane
podczas rekrutacji
1AG  biologia, chemia,
język angielski
język angielski, język niemiecki język polski, matematyka,
biologia, chemia
1BG matematyka, geografia,
język angielski
język angielski, język niemiecki język polski, matematyka,
język angielski, geografia
1CG język polski, historia,
wiedza o społeczeństwie
język angielski, język francuski język polski, matematyka,
historia, wiedza o społeczeństwie
1DG matematyka, fizyka,
informatyka
język angielski, język niemiecki język polski, matematyka,
fizyka, informatyka
1EG  matematyka, informatyka,
język angielski
język angielski, język niemiecki język polski, matematyka,
język angielski, informatyka