Biblioteka szkolna

Biblioteka szkolna, dzięki zgromadzonym w niej pomocom, wspiera edukację uczniów naszego liceum. Księgozbiór tworzy kilkanaście tysięcy egzemplarzy książek, spośród których dużą część stanowi literatura piękna. Oprócz dzieł literackich - twórców nie tylko polskich, ale i światowych - w zbiorach biblioteki znajduje się wiele prac dotyczących historii literatury oraz historii języka polskiego. Pozostałe działy księgozbioru posiadają równie dużą ilość woluminów. Gromadzone są opracowania naukowe z zakresu m. in. historii, biologii, geografii i matematyki, a także malarstwa, teatru i filmu. Ważną częścią zbiorów są różnego rodzaju słowniki oraz pomoce maturalne. Księgozbiór biblioteki szkolnej wzbogacany jest o nowe pozycje wydawnicze. Biblioteka szkolna prenumeruje czasopisma naukowe, wychodzi naprzeciw oczekiwaniom uczniów poprzez funkcjonowanie w niej Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej. Biblioteka naszego liceum to miejsce, w którym można nie tylko zdobywać niezbędne informacje, ale także rozwijać zainteresowania i miło spędzać wolny czas. Zapraszamy.

Czytaj więcej: Biblioteka szkolna

Procedury bezpieczeństwa w bibliotece szkolnej

Procedury bezpieczeństwa mające na celu zapobieganie
i przeciwdziałanie COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły
obowiązujące w bibliotece szkolnej
III Liceum Ogólnokształcącego im. płk. Dionizego Czachowskiego w Radomiu
(Procedury obowiązują od 1 września 2020 roku)

 

1. Harmonogram pracy biblioteki będzie dostosowany do potrzeb i możliwości szkoły; będzie udostępniony w dzienniku elektronicznym.

2. Uczniowie uczestniczący w zajęciach na terenie szkoły mogą korzystać z biblioteki. Pozostali uczniowie muszą zgłaszać potrzebę korzystania z biblioteki do nauczycieli bibliotekarzy, wysyłając wiadomości w dzienniku z dziennym wyprzedzeniem.

3. Należy wyznaczyć strefy dostępne dla pracownika biblioteki wraz z wytyczoną bezpieczną odległością – zapewniającą zachowanie odpowiednich odległości między pracownikiem a użytkownikami.

4. W bibliotece mogą przebywać maksymalnie 2 osoby, osoba wypożyczająca lub oddająca książki.

5. Zaleca się, jak najczęstsze wietrzenie pomieszczenia, dezynfekcję klamek, klawiatur, telefonów, włączników światła i innych powierzchni lub elementów wyposażenia często używanych.

6. Po przyjęciu książek od czytelnika należy każdorazowo zdezynfekować ręce i zdezynfekować blat, na którym leżały książki.

7. Przyjęte książki powinny zostać odłożone na okres 2 dni do skrzyni, pudła, torby lub na wydzielone półki, oznaczone datą zwrotu, odizolowane od innych egzemplarzy.

 

Facebook biblioteki szkolnej

Z końcem października 2014 roku ruszył facebook
„Biblioteka szkolna – III LO im. płk. Dionizego Czachowskiego Radom” 

Facebook naszej biblioteki szkolnej to strona, na której będą się pojawiały informacje dotyczące nie tylko biblioteki oraz jej księgozbioru, ale także wszelkich zagadnień ze świata książek, np. informacje o nagrodach literackich, nowościach wydawniczych, premierach filmowych opartych na fabułach powieści czy rocznicach literackich. Mamy nadzieję, że spełni on Wasze oczekiwania i sukcesywnie będzie się rozwijał. Zapraszamy do wymiany poglądów, komentowania i publikowania postów.

 

Współpraca z biblioteką szkolną

Wszystkich uczniów naszego liceum serdecznie zapraszam nie tylko do odwiedzania biblioteki szkolnej, wypożyczania i czytania książek, ale także do aktywnej współpracy przy realizacji różnego rodzaju projektów.

Czytaj więcej: Współpraca z biblioteką szkolną