Regulamin rekrutacji

Zasady dotycz膮ce przyznawania punkt贸w
w聽rekrutacji kandydat贸w do oddzia艂贸w klasy pierwszej
III聽Liceum Og贸lnokszta艂c膮cego im.聽p艂k.聽Dionizego Czachowskiego w聽Radomiu
na rok szkolny 2017/2018

PODSTAWA PRAWNA
Rozporz膮dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r.w sprawie przeprowadzania post臋powania rekrutacyjnego oraz post臋powania uzupe艂niaj膮cego na lata szkolne 2017/2018 - 2019/2020 do trzyletniego liceum og贸lnokszta艂c膮cego, czteroletniego technikum i聽bran偶owej szko艂y I stopnia, dla kandydat贸w b臋d膮cych absolwentami dotychczasowego gimnazjum

Spos贸b przeliczania na punkty poszczeg贸lnych kryteri贸w branych pod uwag臋 w post臋powaniu rekrutacyjnym do szk贸艂 ponadgimnazjalnych:

Przyj臋to, 偶e wyniki z egzaminu gimnazjalnego b臋dzie si臋 mno偶y艂o przez 0,2, czyli wynik z:

1) j臋zyka polskiego,

2) historii i wiedzy o spo艂ecze艅stwie,

3) matematyki,

4) przedmiot贸w przyrodniczych

5) j臋zyka obcego nowo偶ytnego na poziomie podstawowym

Schemat podzia艂u punkt贸w w post臋powaniu rekrutacyjnym do szko艂y ponadgimnazjalnej

Przyznaje si臋 punkty za oceny na 艣wiadectwie uko艅czenia gimnazjum z聽czterech przedmiot贸w:

  1. J臋zyk polski,
  2. Matematyka,
  3. Dwa inne przedmioty - w聽zale偶no艣ci od rodzaju rozszerzenia obowi膮zuj膮cego w聽poszczeg贸lnych oddzia艂ach klasy pierwszej III聽LO proponowanych na rok szkolny 2017/2018:
  • oddzia艂 A 鈥 biologia, chemia
  • oddzia艂 B 鈥 geografia, wiedza o spo艂ecze艅stwie
  • oddzia艂 C 鈥 historia, wiedza o spo艂ecze艅stwie
  • oddzia艂 D 鈥 fizyka, informatyka
  • oddzia艂 F 鈥 j臋zyk angielski, geografia
  • oddzia艂聽G 鈥 j臋zyk angielski, informatyka

Kryteria - 艣wiadectwo - punkty w post臋powaniu rekrutacyjnym

Punkty b臋d膮 przeliczane wed艂ug nast臋puj膮cych zasad, za oceny wyra偶one w stopniu:

1) celuj膮cym 鈥 przyznaje si臋 po 18 punkt贸w;
2) bardzo dobrym 鈥 przyznaje si臋 po 17 punkt贸w;
3) dobrym 鈥 przyznaje si臋 po 14 punkt贸w;
4) dostatecznym 鈥 przyznaje si臋 po 8 punkt贸w;
5) dopuszczaj膮cym 鈥 przyznaje si臋 po 2 punkty.

Za 艣wiadectwo uko艅czenia gimnazjum z wyr贸偶nieniem przyznaje si臋 7 pkt

Szczeg贸艂owe zasady przyznawania punkt贸w dodatkowych reguluje Rozporz膮dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r.

Szczeg贸艂owy harmonogram rekrutacji reguluje Zarz膮dzenie Mazowieckiego Kuratora O艣wiaty nr 20 z dnia 12 kwietnia 2017 r. - TUTAJ