Rekrutacja - Dokumenty

Informacja dotycz膮ca dodatkowych dokument贸w sk艂adanych podczas rekrutacji
Zgodnie z聽art.聽20t ust.聽2 Ustawy z聽dnia 7聽wrze艣nia 1991 roku o聽systemie o艣wiaty:
Do wniosku do艂膮cza si臋 dokumenty potwierdzaj膮ce spe艂nianie przez kandydata kryteri贸w [鈥 odpowiednio:

Rodzaj dokumentu i forma potwierdzenia:

a)聽o艣wiadczenie o聽wielodzietno艣ci rodziny kandydata -

O艣wiadczenie o聽wielodzietno艣ci rodziny kandydata do szko艂y ponadgimnazjalnej wype艂nione przez rodzica / opiekuna prawnego kandydata. (Wz贸r dokumentu do pobrania ze strony internetowej szko艂y. - TUTAJ)

b)聽orzeczenie o聽potrzebie kszta艂cenia specjalnego wydane ze wzgl臋du na niepe艂nosprawno艣膰, orzeczenie o聽niepe艂nosprawno艣ci lub o聽stopniu niepe艂nosprawno艣ci lub orzeczenie r贸wnowa偶ne w聽rozumieniu przepis贸w ustawy z聽dnia 27聽sierpnia 1997 roku o聽rehabilitacji zawodowej i聽spo艂ecznej oraz zatrudnianiu os贸b niepe艂nosprawnych (Dz.聽U. z聽2011 r., Nr聽127, poz.聽721, z聽p贸藕n. zm.) -

Kopia po艣wiadczona za zgodno艣膰 z聽orygina艂em przez rodzica / opiekuna prawnego kandydata (lub notarialnie po艣wiadczona kopia, urz臋dowo po艣wiadczony odpis lub wyci膮g dokumentu).

c)聽prawomocny wyrok s膮du rodzinnego orzekaj膮cy rozw贸d lub separacj臋 lub akt zgonu oraz o艣wiadczenie o聽samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu 偶adnego dziecka wsp贸lnie z聽jego rodzicem -

Kopia po艣wiadczona za zgodno艣膰 z聽orygina艂em przez rodzica / opiekuna prawnego kandydata (lub notarialnie po艣wiadczona kopia, urz臋dowo po艣wiadczony odpis lub wyci膮g dokumentu) oraz o艣wiadczenie o聽samotnym wychowywaniu dziecka. (Wz贸r dokumentu do pobrania ze strony internetowej szko艂y. - TUTAJ)

d)聽dokument po艣wiadczaj膮cy obj臋cie dziecka piecz膮 zast臋pcz膮 zgodnie z聽ustaw膮 z聽dnia 9聽czerwca 2011 roku o聽wspieraniu rodziny i聽systemie pieczy zast臋pczej (Dz.聽U. z聽2013 roku, poz.聽135, ze zm.) -

Kopia po艣wiadczona za zgodno艣膰 z聽orygina艂em przez rodzica / opiekuna prawnego kandydata (lub notarialnie po艣wiadczona kopia, urz臋dowo po艣wiadczony odpis lub wyci膮g dokumentu).