Maria Cyrańska (1893-1920)

Bohaterska sanitariuszka

Urodziła się 5 marca 1893 roku. Pochodziła ze znanej rodziny radomskiej. Była córką Jadwigi Teresy Cyrańskiej, siostry Marii Gajl, założycielki i przełożonej Gimnazjum Żeńskiego w Radomiu w latach 1906-1936, a siostrą Jadwigi Cyrańskiej (1897-1982), nauczycielki matematyki, dyrektorki Zakładów Naukowych Żeńskich Marii Gajl w latach 1939-1949.

Po ukończeniu Gimnazjum Żeńskiego Marii Gajl w Radomiu w 1911 roku, brała czynny udział w działalności niepodległościowej i w Drużynach Strzeleckich.

W czasie I wojny światowej pracowała z dużym zaangażowaniem w harcerstwie. Była czynnym członkiem Polskiej Organizacji Wojskowej. Podczas wojny polsko-bolszewickiej w latach 1919-1920 pełniła funkcję sanitariuszki Polskiego Czerwonego Krzyża. Po wyjeździe z Radomia w 1919 roku pracowała w szpitalu polowym Wojska Polskiego w Grodnie. Po jego likwidacji powróciła do Radomia, gdzie zaangażowała się w leczenie pacjentów szpitala wojskowego, chorych na tyfus. W wyniku zarażenia się, zmarła w dniu 10 października 1920 roku. Spoczywa na Cmentarzu Rzymskokatolickim przy ul. B. Limanowskiego w Radomiu.

 

mgr Anna Prokop

mgr Przemysław Bednarczyk

Powrót do Ważnych postaci