"Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego" - 2013

W dniu 11 grudnia 2013 roku (środa) została przeprowadzona w naszym liceum Olimpiada Tematyczna Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1914 - 1950. Od Strzelców i Legionistów do "Żołnierzy Wyklętych" - Etap rejonowy. Poniżej publikujemy listę uczestników olimpiady oraz uzyskane przez nich wyniki.

Lista uczestników Olimpiady:

Lp.

Imię i nazwisko ucznia

Kod

Szkoła

Wynik ucznia
Ilość uzyskanych punktów

1.  Mateusz Ambrożek  OT14 III LO w Radomiu 228 pkt.

2.

 Kamil Błeszyński  OT1 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chwałowicach 72 pkt.

3.

 Karol Bracha  OT11 Zespół Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu 82 pkt.

4.

 Mikołaj Brusik  OT8 VI LO w Radomiu 187 pkt.

5.

 Marcin Gębura  OT3 V LO w Radomiu 92 pkt.

6.

 Piotr Gola  OT5 III LO w Radomiu 183 pkt.

7.

 Paweł Grudziński  OT15 VI LO w Radomiu 173 pkt.

8.

 Damian Jakubowski  OT13 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Solcu nad Wisłą 125 pkt.

9.

 Michał Łazarczyk  OT12 Zespół Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu 74 pkt.

10.

 Kamil Matejski  OT7 IV LO w Radomiu 134 pkt.

11.

 Paweł Nowak  OT10 VI LO w Radomiu 219 pkt.

12.

 Dominika Paluch  OT9 III LO w Radomiu 154 pkt.

13.

 Szymon Sobolewski  OT2 III LO w Radomiu 144 pkt.

14.

 Izabela Śliwińska  OT16 IV LO w Radomiu 168 pkt.

15.

 Patryk Śniegucki  OT6 Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej w Białobrzegach 130 pkt.

16.

 Andrzej Widomski  OT4 Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej w Białobrzegach 152 pkt.

Komitety międzyszkolne kwalifikują do zawodów okręgowych (II) stopnia 5 uczestników, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów, ale nie mniej niż 60% możliwych uzyskanych punktów.

 

Po sprawdzeniu prac przez członków Komisji do etapu okręgowego zakwalifikowali się:

1. Mateusz Ambrożek - 228 pkt.

2. Paweł Nowak - 219 pkt.

3. Mikołaj Brusik - 187 pkt.

4. Piotr Gola - 183 pkt.

5. Paweł Grudziński - 173 pkt.

Serdecznie gratulujemy!

Dyplomy i zaświadczenia zostaną wysłane do uczestników olimpiady drogą pocztową. Wszelkie pytania prosimy kierować do III Liceum Ogólnokształcącego im. płk. Dionizego Czachowskiego w Radomiu - tel. 48 3623664 (mgr Tomasz Kiliańczyk).