Odbiór świadectw maturalnych

Dyrektor III LO zaprasza maturzystów po odbiór świadectw maturalnych w dniu 4 lipca 2019 roku. Świadectwa będą wręczane w obecności wychowawców w sali 108 według następującego porządku:

3 A - godz.13.00
3 B - godz.13.30
3 C - godz.14.00
3 D - godz.14.30
3 E - godz.15.00
3 F - godz.15.30
3 G - godz.16.00
3 H - godz.16.30

Absolwenci z poprzednich lat mogą odbierać świadectwa w dniu 4 lipca od godz. 13.30 i każdego następnego dnia roboczego.