Program zajęć dla uczniów, którzy nie uczęszczają na lekcje religii

Program zajęć dla uczniów III LO, którzy nie uczęszczają na lekcje religii i nie uczestniczą w rekolekcjach w roku szkolnym 2017/2018.

7 marca 2018 godz. 10.00 - 14.00:
"O etyce i filozofii prof. Leszka Kołakowskiego"
Prezentacja, wykład i konwersatorium.
Zajęcia prowadzić będzie dr filoz. Wiesław Chudoba. Sala 101

8 marca 2018 godz. 10.00 - 14.00:
Projekcja filmu "Historia kina w popielawach" w reżyserii J. J. Kolskiego oraz "Popiół i diament" A. Wajdy
Sala 214

9 marca 2018 godz. 10.00 - 14.00:
"Psychologiczne koncepcje człowieka". Wykład i dyskusja
albo alternatywnie "Kwestionariusz stanów Ja" Teresy Samek. Analiza własnej osobowości w oparciu o koncepcję analizy transakcyjne Erica Berne. Zajęcia prowadzić będzie Barbara Bochyńska, psycholog szkolny
Sala 214.


Grupa osób z klas I, II, III pozostaje w okresie rekolekcyjnym pod opieką Barbary Bochyńskiej, pedagoga szkolnego.