Wyniki konkursu "Tak widzę Paryż"

Wyniki Szkolnego Konkursu Artystycznego

pt.:Tak widzę Paryż

zorganizowanego
w III Liceum Ogólnokształcącym im. płk. Dionizego Czachowskiego
w Radomiu

 

Jury konkursowe w składzie: Małgorzata Mazur, Anna Traczyńska, Małgorzata Borudzińska- Frąk oraz Agnieszka Czaj,

ustaliło następujący werdykt:

Natalia Pacek III c – I miejsce

Emilia Kowalska I e – II miejsce

Natalia Odzimek I c – III miejsce

Anna Wójcik III c – nagroda specjalna za oryginalną interpretację tematu