Organizacja funkcjonowania szko艂y w latach 1950 - 2010

W 1950 r. powsta艂a Szko艂a Og贸lnokszta艂c膮ca stopnia podstawowego i licealnego Towarzystwa Przyjaci贸艂 Dzieci (koedukacyjna). Na jej miejsce utworzono w 1960 r. Szko艂臋 Podstawow膮 i Liceum Og贸lnokszta艂c膮ce nr 1, kt贸remu w 1964 r. nadano imi臋 p艂k. Dionizego Czachowskiego. W 1961 r. Sejm uchwali艂 鈥濽staw臋 o systemie o艣wiaty鈥 wprowadzaj膮c膮 8-letni膮 szko艂臋 podstawow膮 i pozostawi艂 4-letnie liceum og贸lnokszta艂c膮ce.

W roku szk. 1965/1966 zlikwidowano obie szko艂y, jednocze艣nie powo艂uj膮c III Liceum Og贸lnokszta艂c膮ce im. p艂k. Dionizego Czachowskiego w Radomiu. W roku szkolnym 1966/1967 nie by艂o naboru uczni贸w do klasy pierwszej liceum, gdy偶 szko艂a podstawowa zosta艂a przed艂u偶ona o jeden rok (z siedmiu do o艣miu klas). 1 wrze艣nia 1967 roku rozpocz臋li nauk臋 w pierwszej klasie liceum pierwsi absolwenci o艣mioklasowej szko艂y podstawowej. Od tego roku wprowadzono sukcesywnie now膮 numeracj臋 klas (I-IV zamiast VIII-XI).

W roku szk. 1970/1971 w oparciu o nowe programy nauczania wprowadzono klasy kierunkowe. Pocz膮tkowo obok profilu podstawowego istnia艂y klasy o profilu matematyczno-fizycznym i humanistycznym, a nast臋pnie biologiczno-chemicznym. W r贸偶nym czasie powstawa艂y klasy o innych profilach nauczania: podstawowy z rozszerzonym j臋zykiem angielskim, podstawowy z rozszerzonym j臋zykiem angielskim oraz elementami prawa i marketingu, matematyczno-informatyczny. W ostatnich latach istnienia 4-letniego Liceum Og贸lnokszta艂c膮cego szko艂a prowadzi艂a klasy o nast臋puj膮cych profilach nauczania: biologiczno - chemiczny, og贸lny z rozszerzonym j臋zykiem angielskim, og贸lny z rozszerzonym j臋zykiem niemieckim, humanistyczny, prawno-europejski, matematyczno - informatyczny.

Z dniem 1 wrze艣nia 2002 roku ponadpodstawowe III Liceum Og贸lnokszta艂c膮ce o 4-letnim okresie nauczania przekszta艂cone zosta艂o w ponadgimnazjalne III Liceum Og贸lnokszta艂c膮ce o 3-letnim okresie nauczania. Do pierwszego egzaminu maturalnego wed艂ug systemu 3-letniego Liceum Og贸lnokszta艂c膮cego w roku szkolnym 2004/2005 przyst膮pi艂o 244 absolwent贸w, uzyskuj膮c z poszczeg贸lnych przedmiot贸w wysokie lub bardzo wysokie wyniki.

Nauczyciele posiadaj膮 wysokie kwalifikacje zawodowe. Ko艅cz膮 studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne i kursy doskonalenia zawodowego. Zdobywaj膮 wy偶sze stopnie awansu zawodowego. W szkole dzia艂aj膮 zespo艂y przedmiotowe takie, jak: Zesp贸艂 Humanistyczny, Zesp贸艂 J臋zyk贸w Obcych, Zesp贸艂 Przyrodniczy, Zesp贸艂 Przedmiot贸w 艢cis艂ych, Zesp贸艂 Informatyczny i Zesp贸艂 Artystyczno-Sportowy.

Baza szko艂y

Na prze艂omie lat osiemdziesi膮tych i dziewi臋膰dziesi膮tych przeprowadzono szereg remont贸w: w wyniku dokonanej adaptacji strychu powsta艂y 3 nowe sale lekcyjne, dzi臋ki przeprowadzonej adaptacji piwnic powsta艂y nowe szatnie, w wyniku dokonanego remontu budynku gospodarczego powsta艂a sala gimnastyczna i sala lekcyjna. W 1994 r. powi臋kszono korytarz I pi臋tra, zabudowuj膮c studni臋 mi臋dzy dwoma skrzyd艂ami szko艂y. Kolejne remonty obj臋艂y m.in.: malowanie sal lekcyjnych, cyklinowanie i lakierowanie pod艂贸g, wymian臋 okien, napraw臋 dachu, po艂o偶enie p艂yt chodnikowych przed szko艂膮. Dyrektorzy szko艂y stale dbali o popraw臋 wyposa偶enia ksi臋gozbioru bibliotecznego i pracowni przedmiotowych. W roku szkolnym 1989/1990 urz膮dzono pierwsz膮 pracowni臋 komputerow膮.

Obecnie baz臋 szkoln膮 stanowi: 17 sal lekcyjnych, 10 pracowni przedmiotowych (2 historyczne, 1 biologiczna, 1 geograficzna, 2 fizyczne, 1 chemiczna,  3 komputerowe, w tym 2 multimedialne), sala gimnastyczna z zapleczem, biblioteka szkolna, gabinet pedagoga i psychologa szkolnego, gabinet piel臋gniarki szkolnej i sklepik. Liceum posiada dost臋p do Internetu przez sta艂e 艂膮cze. Biblioteka szkolna posiada bogaty ksi臋gozbi贸r, kt贸ry systematycznie jest powi臋kszany o nowe tytu艂y. W 2005 roku przyznano szkole internetowe centrum informacji multimedialnej w bibliotece szkolnej. Od roku szkolnego 2003/2004 dzia艂a w szkole monitoring wizyjny zewn臋trzny i wewn臋trzny.

Innowacje i eksperymenty pedagogiczne, programy edukacyjne

W szkole wprowadzane by艂y innowacje i eksperymenty pedagogiczne. W roku szkolnym 1993/1994 wdro偶ono innowacj臋 w zakresie edukacji prawno-ekonomicznej. W roku szkolnym 2000/2001 utworzono dwie klasy autorskie o profilu prawno-europejskim z rozszerzonym programem nauczania j臋zyka angielskiego, historii, geografii i matematyki. W klasach tych realizowano dodatkowe zaj臋cia z podstaw prawa, integracji europejskiej i ekonomii. Patronat nad klasami obj膮艂 Wydzia艂 Europejski Wy偶szej Szko艂y Biznesu w Radomiu. Uczniowie uczestniczyli w wyk艂adach z historii i ekonomii. Powstawa艂y r贸wnie偶 inne klasy z innowacjami: np. o kierunku kszta艂cenia turystyczno-ekologicznym (2002/2003), informatyczno-matematycznym (2004/2005). W roku szkolnym 2000/2001 wprowadzono innowacj臋 pedagogiczn膮 w edukacji regionalnej w formie mi臋dzy przedmiotowej 艣cie偶ki edukacyjnej, a od roku szkolnym 2002/2003 - r贸wnie偶 w formie odr臋bnego przedmiotu (w klasie turystyczno-ekologicznej 3-letniego liceum). M艂odzie偶 uczestniczy艂a w zaj臋ciach terenowych, lekcjach i warsztatach muzealnych, festynach, spotkaniach po艣wi臋conych poznaniu kultury regionu radomskiego w ramach 鈥濧kademii Folkloru鈥 oraz konkursach wiedzy o regionie. W roku szkolnym 2003/2004 wprowadzono w szko艂ach ponadgimnazjalnych nauczanie 艣cie偶ek edukacyjnych. Szko艂a uczestniczy艂a w wielu og贸lnopolskich programach i projektach edukacyjnych, np. 鈥濵oja szko艂a w Unii Europejskiej鈥, 鈥濸olska w Unii Europejskiej鈥, 鈥濸olska i Parlament Europejski鈥, 鈥濵艂odzi g艂osuj膮鈥, 鈥濫konomia w szkole鈥 , 鈥濪zie艅 Przedsi臋biorczo艣ci鈥 i innych. W roku szkolnym 2004/2005 przyst膮piono do realizacji programu nauczania o historii i zag艂adzie 呕yd贸w jako 艣cie偶ki edukacyjnej. Szko艂a uczestniczy w programie 鈥濸rzywr贸膰my Pami臋膰鈥 Fundacji Ochrony Dziedzictwa 呕ydowskiego. Przyjmuje delegacje m艂odzie偶y z Izraela.

W ramach eksperymentu pedagogicznego w roku szkolnym 2004/2005 wdro偶ono program edukacji olimpijskiej we wsp贸艂pracy z Akademi膮 Wychowania Fizycznego w Warszawie.

Uroczysto艣ci szkolne i pozaszkolne

Dzi臋ki staraniom Rady Pedagogicznej w dniu 16 stycznia 1964 roku odby艂a si臋 uroczysto艣膰 nadania szkole imienia p艂k. Dionizego Czachowskiego. Patron by艂 pu艂kownikiem wojska powsta艅czego i naczelnikiem wojskowym wojew贸dztwa sandomierskiego w czasie Powstania Styczniowego 1863 roku. Podczas uroczysto艣ci w dniu 31 stycznia 1972 roku szko艂a otrzyma艂a sztandar. Do tradycji szko艂y wesz艂y uroczysto艣ci szkolne takie, jak: otrz臋siny i 艣lubowanie uczni贸w klas pierwszych, po偶egnanie absolwent贸w, Dzie艅 Patrona Szko艂y i Dzie艅 Komisji Edukacji Narodowej. Organizowane s膮 jase艂ka, wigilie klasowe i spotkania wielkanocne. Uroczy艣cie obchodzone s膮 艣wi臋ta i rocznice narodowe: 艢wi臋to Niepodleg艂o艣ci, 艢wi臋to Konstytucji 3 Maja i inne. Szko艂a by艂a organizatorem lub wsp贸艂organizatorem imprez i uroczysto艣ci pozaszkolnych takich, jak:

  • miejskie obchody 140 rocznicy 艣mierci p艂k. Dionizego Czachowskiego;
  • widowiska historyczne - rekonstrukcje bitew z Powstania Styczniowego 1863 roku;
  • ods艂oni臋cie tablicy pami膮tkowej po艣wi臋conej 4 absolwentkom szko艂y Marii Gajl poleg艂ym lub zmar艂ym w s艂u偶bie dla Ojczyzny w latach 1916 - 1920;
  • wystawa pt. 鈥濰istoria i dzie艅 dzisiejszy III Liceum Og贸lnokszta艂c膮cego im. p艂k. Dionizego Czachowskiego w Radomiu鈥.

Od 2008 roku organizowane s膮 Dni Kultury 呕ydowskiej w Radomiu pod has艂em 鈥濻potkanie Kultur鈥.

Praca pozalekcyjna

W trosce o wszechstronny rozw贸j osobowo艣ci uczni贸w i rozbudzenie ich r贸偶norodnych zainteresowa艅 w szkole dzia艂aj膮 r贸偶ne organizacje: Samorz膮d Uczniowski, LOP, PCK, Szkolne Ko艂o Krajoznawczo-Turystyczne PTTK i ko艂a przedmiotowe (polonistyczne, j臋zyka angielskiego, j臋zyka niemieckiego, historyczne, geograficzne, biologiczne, matematyczne, fizyczne, astronomiczne, chemiczne, informatyczne). Chlubn膮 tradycj臋 kulturalnych zaj臋膰 pozalekcyjnych tworzy艂y m.in. ko艂a teatralne, recytatorskie i plastyczne, kabarety i zespo艂y taneczne (np. 鈥濩zacholki鈥, 鈥3DC鈥), a spo艣r贸d sportowych - Szkolne Ko艂o Sportowe. M艂odzie偶 prowadzi aktywn膮 dzia艂alno艣膰 w szkolnych klubach takich, jak: Klub Europejski 鈥濬UTURE鈥, Klub Przedsi臋biorczo艣ci, Klub Wolontariatu. Wcze艣niej dzia艂a艂y mi臋dzy innymi: ZHP, TPPR, Dyskusyjny Klub Filmowy i Klub 呕eglarski.

Szko艂a wsp贸艂organizowa艂a mi臋dzyszkolne konkursy dla m艂odzie偶y ze szk贸艂 gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, np. Mazowiecki Konkurs Historyczny 鈥炁粂cie i dzia艂alno艣膰 Dionizego Czachowskiego na tle polskich powsta艅 narodowych w XIX wieku鈥, Konkurs Historyczny 鈥炁歳edniowiecze鈥, Konkurs Wiedzy o Krajach Angloj臋zycznych (Anglia, Irlandia, USA, Australia) oraz organizowa艂a liczne konkursy szkolne i zawody sportowe.

Zaj臋cia pozaszkolne

Szko艂a organizuje wycieczki przedmiotowe oraz wyj艣cia do muze贸w (lekcje i warsztaty muzealne), na wyk艂ady, konferencje oraz sesje naukowe i popularnonaukowe. M艂odzie偶 aktywnie uczestniczy w debatach, szkoleniach, warsztatach europejskich, ekologicznych i genealogicznych. Szko艂a organizuje sta艂e wyjazdy do Lublina na 鈥濸okazy z fizyki鈥 (UMCS). Na terenie szko艂y studenci UMCS prowadz膮 Radomskie Warsztaty Filozoficzne. Grupa uczni贸w uczestniczy艂a w zaj臋ciach w ramach M艂odzie偶owej Wszechnicy Praw Obywatelskich. Tradycj膮 sta艂y si臋 coroczne wyjazdy maturzyst贸w na pielgrzymk臋 do Cz臋stochowy. Organizowane s膮 sta艂e wyj艣cia na Og贸lnopolskie Targi Szk贸艂 Wy偶szych, zaj臋cia w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej oraz udzia艂 w 鈥濪rzwiach Otwartych鈥 organizowanych przez szko艂y wy偶sze. Uczniowie bior膮 czynny udzia艂 w pracach Parlamentu M艂odzie偶y Miasta Radomia, cz臋sto pe艂ni膮c funkcje marsza艂k贸w i wicemarsza艂k贸w.

呕ycie kulturalne

III Liceum Og贸lnokszta艂c膮ce organizuje sta艂e wyj艣cia do kina (m.in. w ramach M艂odzie偶owej Akademii Filmowej), teatru i na wystawy. M艂odzie偶 uczestniczy w warsztatach literackich i teatralnych oraz koncertach umuzykalniaj膮cych. Na terenie szko艂y organizowane by艂y wieczory poezji, inscenizacje teatralne i inne imprezy kulturalno-rozrywkowe. W roku szkolnym 2004/2005 przygotowany zosta艂 program po艣wi臋cony tw贸rczo艣ci Ojca 艢w. Jana Paw艂a II. Dzia艂aj膮ce w szkole kabarety cieszy艂y si臋 du偶膮 popularno艣ci膮 (m.in. 鈥濵akabra鈥, 鈥濸omy艂ka鈥, 鈥濸EKAES鈥). W roku szkolnym 2003/2004 zesp贸艂 kabaretowy 鈥濸EKAES鈥 uczestniczy艂 w finale I Regionalnych Spotka艅 Kabaretowych 鈥炁歮iecholalia鈥. M艂odzie偶 wydawa艂a gazetki szkolne (np. 鈥濭脫RNIK POLSKI鈥) i po roku uczestniczy w przygotowaniu Gazetki 鈥濬estiwalowa鈥 w trakcie Mi臋dzynarodowego Festiwalu Gombrowiczowskiego. Zespo艂y taneczne bra艂y udzia艂 w 鈥濸rezentacjach Tanecznych鈥.

Wycieczki szkolne, turystyka, wypoczynek

M艂odzie偶 uczestniczy艂a w licznych wycieczkach krajoznawczo-turystycznych (m.in. Tr贸jmiasto, Mazury, Tatry, Bieszczady). Od lat 90-tych organizowane s膮 wycieczki zagraniczne (W艂ochy, Francja, Anglia, S艂owacja, Litwa, Ukraina). Ponadto m艂odzie偶 uczestniczy w rajdach integracyjnych (klasy pierwsze) i rajdach historycznych (np. 鈥濻zlakiem miejsc zwi膮zanych z Powstaniem Styczniowym na Ziemi Radomskiej鈥, 鈥濻zlakiem walk o niepodleg艂o艣膰 na Ziemi Radomsko-Kieleckiej鈥). W czasie ferii zimowych i letnich organizowane by艂y obozy narciarskie i 偶eglarskie.

Udzia艂 w akcjach charytatywnych i dzia艂aniach na rzecz 艣rodowiska lokalnego

Szko艂a uczestniczy w cyklicznych akcjach takich, jak:

  • 鈥濭脫RA GROSZA鈥 (zbi贸rka funduszy na pomoc dzieciom osieroconym z dom贸w dziecka);
  • 鈥炁歸i膮teczna Zbi贸rka 呕ywno艣ci鈥 (w celu przygotowania paczek 艣wi膮tecznych dla najubo偶szych mieszka艅c贸w miasta);
  • zbi贸rki pieni臋dzy na pomoc w leczeniu chorych dzieci;
  • zbi贸rki zabawek z okazji Miko艂aja dla dzieci z dom贸w dziecka;
  • zbi贸rki zabawek na nagrody dla dzieci podczas gier i zabaw festynowych 鈥炁歳贸dmie艣cie dla 艢r贸dmie艣cia鈥;
  • kwesty na rzecz ratowania zabytkowych grob贸w na terenie najstarszej nekropolii radomskiej.

Szko艂a uczestniczy艂a w Og贸lnopolskim Programie Wolontariat Studencki - 鈥濻tudenci z klas膮鈥 i 艣rodowiskowym programie 鈥濻PORT DLA JASIA I MA艁GOSI鈥 (zaj臋cia sportowe i taneczne dla dzieci ze 艢r贸dmie艣cia). By艂a wsp贸艂organizatorem festynu dla dzieci niepe艂nosprawnych 鈥濿spomnienie z wakacji鈥. Przeprowadzi艂a liczne akcje na rzecz dzieci z Katolickiej 艢wietlicy 鈥濷ratorium鈥 i zorganizowa艂a zabaw臋 karnawa艂ow膮 dla dzieci ze 艣wietlicy polsko-romskiej. Uczniowie - wolontariusze aktywnie uczestnicz膮 w Wielkiej Orkiestrze 艢wi膮tecznej Pomocy. Prowadz膮 aktywn膮 dzia艂alno艣膰 w Katolickim Centrum M艂odzie偶y 鈥濧rka鈥 oraz Katolickim Stowarzyszeniu M艂odzie偶y. Wielu uczni贸w zosta艂o laureatami Konkursu 鈥濷艣miu Wspania艂ych鈥.

Osi膮gni臋cia uczni贸w

Szko艂a skutecznie przygotowuje uczni贸w do dalszego kszta艂cenia na wy偶szych uczelniach. Mo偶e poszczyci膰 si臋 wieloma osi膮gni臋ciami, kt贸rych miar膮 jest mi臋dzy innymi liczba laureat贸w i finalist贸w olimpiad i konkurs贸w przedmiotowych. Uczniowie odnosz膮 r贸wnie偶 liczne sukcesy w zawodach sportowych.

Wielu uczni贸w otrzyma艂o stypendia Prezesa Rady Ministr贸w i stypendia Ministra Edukacji Narodowej oraz nagrody ufundowane przez w艂adze samorz膮dowe.   Efektem pracy nauczycieli z uczniami zdolnymi s膮 wysokie miejsca zajmowane w rankingach szk贸艂 ponadgimnazjalnych.

Pomimo burzliwych los贸w wszystkie istniej膮ce w budynku przy ul. Traugutta 44 szko艂y 艂膮czy ogromne przywi膮zanie do tradycji. Sukces minionych 100 lat to nie tylko zmiany organizacyjne, programowe i ulepszanie bazy dydaktycznej szko艂y, ale przede wszystkim sumienna i rzetelna praca nauczycieli oraz pracownik贸w administracji i obs艂ugi. Umiej臋tno艣膰 wsp贸艂pracy z uczniem i Rad膮 Rodzic贸w, otwarto艣膰, tolerancja i wyrozumia艂o艣膰 przyczyni艂y si臋 bowiem do sukcesu naszej szko艂y.

mgr Anna Prokop

 

Powr贸t do Historii szko艂y