Szkoła w latach 1945 - 1949

Po zakończeniu wojny szkoła powróciła do budynku przy ul. Traugutta 44. Otwarto 6-klasową szkołę powszechną (upaństwowioną w połowie 1945 r.), 4-letnie gimnazjum,  2-letnie  liceum typu  humanistycznego,  matematyczno - fizycznego i przyrodniczego oraz Koedukacyjne Gimnazjalne i Licealne Klasy Przyspieszone (1945 – 1946).

Po śmierci Marii Gajl w 1945 r. koncesja na dalsze prowadzenie prywatnego gimnazjum i liceum przeszła na dyrektorkę szkoły - Jadwigę Cyrańską.

Szkoła została upaństwowiona w 1949 r., przyjmując nazwę IV Państwowej Żeńskiej Szkoły Ogólnokształcącej.

mgr Anna Prokop

 

Powrót do Historii szkoły