Numer specjalny

Listopadowy numer "CzachPressu" to numer specjalny stworzony w ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Zapraszamy do lektury.

CZACHPRESS 45

 

100 pozdrowień na 100-lecie Niepodległej

Z okazji obchodów okrągłej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości nasza szkoła wzięła udział w wyjątkowej akcji.

Uczniowie naszego liceum wysyłali kartki z pozdrowieniami dla koleżanek i kolegów w całym kraju. Na pocztówce oprócz pozdrowień znalazła się również krótka informacja o Radomiu. Dzięki tej akcji uczniowie mogli poznać ludzi mieszkających nawet kilkaset kilometrów od nich. Do akcji włączyło się ponad 100 szkół z całej Polski.

Czytaj więcej: 100 pozdrowień na 100-lecie Niepodległej

Powstania narodowe - walka o odzyskanie upragnionej Niepodległości

Pod koniec lat 20. XIX w. w Królestwie Polskim zaczęto coraz bardziej rozważać walkę o niepodległość państwa. Przyczyną było łamanie postanowień konstytucyjnych przez cara, który wprowadził cenzurę, rozbudował tajną policję i nie zwoływał sejmu. Wielki książę Konstanty brutalnie traktował polskich oficerów. Zaczęły napływać wieści o sukcesach powstańców w Grecji oraz wybuchu rewolucji lipcowej we Francji. Chodziły pogłoski o wysłaniu polskiej armii do stłumienia powstania w Belgii.

Datę wybuchu powstania wyznacza się na 29 listopada 1830 r. Dokładniej wybuch powstania miał miejsce w nocy z 29 na 30 listopada. Polscy żołnierze zaatakowali Belweder oraz zdobyli Arsenał. Ich celem był zamach na księcia Konstantego, jednak to się nie udało i książę uciekł z Warszawy.

Czytaj więcej: Powstania narodowe - walka o odzyskanie upragnionej Niepodległości

Sprawa polska a wybuch wojny

Już niedługo będziemy świętować setną rocznicę odzyskania niepodległości. Po 123 latach niewoli możemy cieszyć się należną nam wolnością i suwerennością. Dokonanie czegoś tak wielkiego wymagało wiele wysiłku, miłości do ojczyzny, poświęcenia i zaangażowania wielu rodaków, którzy dzięki swoim zasługom zostaną zapamiętani jako żarliwi patrioci oddani sprawie wolnej Polski.

 

Po wielu obietnicach głów państw europejskich oraz krwawo tłumionych powstaniach, wraz ze śmiercią księcia Franciszka Ferdynanda Habsburga i jego małżonki, w sercach Polaków narodziła się nadzieja na odbudowę Ojczyzny. Sama koncepcja była niemalże niemożliwa do zrealizowania. Stany Zjednoczone, kraje europejskie oraz ludność polską różniły nie tylko wyobrażenia o granicach, ale i sposób, w jaki zaborcy mieliby udzielić pozwolenia na formowanie się naszej Ojczyzny.

Czytaj więcej: Sprawa polska a wybuch wojny

Motywy patriotyczne w pieśniach

„Rota” (1908)

Jest pieśnią patriotyczną napisaną w 1908 roku przez Marię Konopnicką do melodii Feliksa Nowowiejskiego. Jako że Konopnicka żyła w zaborze pruskim, treść „Roty” odwołuje się do walki z germanizacją i poświęcenia, do jakiego są zdolni Polacy w walce o wolność. Utwór zdobył wielką popularność nie tylko w Wielkopolsce, ale również na Śląsku i Pomorzu. Po raz pierwszy wykonało ją publicznie kilkuset chórzystów z terenów objętych zaborami w dniu 15 lipca 1910 w czasie uroczystości odsłonięcia Pomnika Grunwaldzkiego w Krakowie. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości rozważano uznanie pieśni za hymn kraju. W latach 1920-22 „Rota” była hymnem Litwy Środkowej, w latach 1990-91 hymnem Polskiego Kraju Narodowego Terytorialnego w Republice Litewskiej, zaś aktualnie utwór ten jest hymnem Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Czytaj więcej: Motywy patriotyczne w pieśniach

Wyzwolenie Radomia

Droga do niepodległości Radomia niejednokrotnie wiodła przez poświęcenie patriotów i ich krew. Podczas Wielkiej Wojny, jak określano wówczas I Wojnę Światową, teren naszego miasta przechodził z rąk do rąk różnych okupantów. Powodowało to wśród mieszkańców strach, niepewność jutra i wciąż pogarszające się warunki życia. Z czasem coraz bardziej narastał problem zubożenia. W 1915 roku Radom trafił pod rządy austriackie. Przyniosło to pewne zmiany, ponieważ ludzie otrzymali więcej praw niż w przypadku poprzedniego zaborcy - Rosji. W szkołach można było nauczać w języku polskim.

Czytaj więcej: Wyzwolenie Radomia

Ojcowie Niepodległości - Józef Piłsudski i Roman Dmowski

JÓZEF PIŁSUDSKI (ur. 5 grudnia 1867 w Zułowie, zm. 12 maja 1935 w Warszawie)

Józef Piłsudski był wybitnym, zasłużonym człowiekiem dla narodu polskiego, działaczem społecznym i niepodległościowym, członkiem Polskiej Partii Socjalistycznej, twórcą Organizacji Bojowej PPS i Polskiej Organizacji Wojskowej, kierownikiem Komisji Wojskowej i Tymczasowej Rady Stanu.

W znacznym stopniu przyczynił się do odzyskania niepodległości Polski. 10 listopada 1918 roku przybył do Warszawy. Następnego dnia, 11 listopada 1918 roku Rada Regencyjna przekazała Piłsudskiemu władzę wojskową. Dzień ten uznano za symboliczną datę odzyskania niepodległości przez Polskę, jednakże dopiero trzy dni później – 14 listopada – Piłsudski otrzymał od Rady Regencyjnej także rządy cywilne. Dzięki temu skupił pełnię władzy w swoich rękach. Aby odbudować nową, niepodległą Polskę, Piłsudski wraz z innymi działaczami musieli pokonać wiele przeszkód i trudności.

W latach 20. XX w. w kraju miał miejsce kryzys rządów parlamentarnych. Piłsudski sprzeciwiał się ówczesnym władzom i w 1923roku, na znak protestu przeciwko działaniom parlamentu wycofał się z polityki i osiadł na stałe w Sulejówku (21km na wschód od Warszawy), gdzie znajduje się Dworek Milusin. Po 1923 roku osiadł tam wraz z rodziną na stałe. Spotykali się tam politycy, artyści i inne ważne osobistości życia publicznego. Podczas przewrotu majowego (1926rok) Piłsudski przeprowadził się do Belwederu. Do Sulejówka przyjeżdżał jedynie w okresie letnim. Ostatni raz był w Dworku Milusin miesiąc przed swoją śmiercią.

Czytaj więcej: Ojcowie Niepodległości - Józef Piłsudski i Roman Dmowski

Odrodzenie Rzeczypospolitej Polskiej

Nowy rząd

Dzięki działaniom wojennym w latach 1916-1918 państwa zaborcze zostały dotknięte poważnym kryzysem. Dzięki temu szanse Polaków na odzyskanie niepodległości wzrosły. Sprzyjała temu również ententa uważająca powstanie państwa polskiego za konieczne do utrzymania pokoju i równowagi w Europie. Dzięki działaniom takich osób jak Roman Dmowski, Wincenty Witos, Ignacy Daszyński czy Józef Piłsudski zaczęliśmy walczyć o nasz kraj. Po przybyciu Piłsudskiego do Warszawy i przekazaniu mu władzy wojskowej uznano 11 listopada 1918 roku za symboliczny dzień odzyskania niepodległości. Gdy objął władzę cywilną 14 listopada, zaczął podejmować kroki zmierzające do odbudowania II Rzeczypospolitej, poczynając od rządu tymczasowego. Miał on trwać do czasu przeprowadzenia wyborów i zwołania sejmu. Na czele rządu stanął Jędrzej Moraczewski, który przygotował wiele ciekawych reform, między innymi skrócił dzień pracy do 8 godzin, wprowadził ubezpieczenia społeczne i płacę minimalną oraz zapewnił kobietom prawo wyborcze obowiązujące dla każdego obywatela od ukończenia 21. roku życia.

Czytaj więcej: Odrodzenie Rzeczypospolitej Polskiej

Kształtowanie się granic odrodzonej Polski

I wojna światowa była dramatycznym wydarzeniem dla całej ludzkości, jednak Polacy w jej wyniku mieli realne szanse na odzyskanie upragnionej niepodległości. Niemcy i Austria znajdowały się w trudnej sytuacji militarnej oraz gospodarczej. Rosja pogrążyła się w wojnie domowej. Korzystna dla narodu polskiego była także postawa państw ententy, dla których powstanie wolnej Polski było niezbędne do zapewnienia pokoju w Europie. Mimo to, kształtowanie się granic naszego kraju nie było łatwym i spokojnym procesem.

Czytaj więcej: Kształtowanie się granic odrodzonej Polski

Polskie symbole narodowe

Każde państwo posiada własne symbole narodowe: godło, flagę oraz hymn państwowy. Odnoszą się one do miłości wobec Ojczyzny oraz jej suwerenności.

Polska również posiada swoje symbole narodowe. Są to: GODŁO - Biały Orzeł ze złotą koroną na głowie, umieszczony na czerwonym tle, FLAGA - biało-czerwona oraz HYMN PAŃSTWOWY - „Mazurek Dąbrowskiego”.

Czytaj więcej: Polskie symbole narodowe

100 zniczy na rocznicę odzyskania niepodległości

W tym roku, z okazji uczczenia setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, w naszej szkole odbyła się akcja poświęcona zapaleniu stu zniczy na grobach poległych, którzy walczyli o wyzwolenie naszego kraju. Akcja ta była inicjatywą nauczycieli historii. Nie zabrakło również pomocy ze strony wszystkich klas, których zadaniem było przyniesienie zniczy w kolorach naszej flagi, do których dołączono kartki z napisem „Społeczność III Liceum Ogólnokształcącego im. płk. Dionizego Czachowskiego w Radomiu w 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę”. Znicze te zostały rozwiezione na mogiły w naszym powiecie, o których już nikt nie pamięta. Był to piękny gest. Bardzo dziękujemy tym, którzy włączyli się w pomoc przy realizacji tego projektu!

Czytaj więcej: 100 zniczy na rocznicę odzyskania niepodległości