Szkolny Klub Młodzieżowego Wolontariatu

"Człowiek tyle jest wart, ile może dać drugiemu człowiekowi".
Jan Paweł II

Wolontariat to nie tylko sposób na spędzenie wolnego czasu czy bycie użytecznym. Wolontariat to przede wszystkim wyjście naprzeciw drugiemu człowiekowi, to podjęcie odpowiedzialności za drugiego człowieka, to wspaniałe doświadczenie obdarowywania i bycia obdarowanym.

Członkami wolontariatu są wolontariusze będący uczniami naszej szkoły, którzy chcą robić coś dobrego dla drugiego człowieka. Zrzesza on osoby otwarte, z pozytywną energią, o dobrych sercach, mądrych pomysłach i pragnieniu niesienia pomocy.

Głównymi celami Klubu są:

- pomoc rówieśnikom w trudnych sytuacjach,

- wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży, promowanie życia bez uzależnień, wyszukiwanie autorytetów i pomoc w rozwijaniu zainteresowań młodzieży,

- pomoc osobom niepełnosprawnym, chorym, samotnym, działania na rzecz środowiska naturalnego.

Na co dzień wolontariuszy obowiązują takie zasady:

- zasada osobistej pracy i zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy,

- zasada etyczna "wstyd za zło".

Plan działań

Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa obszary:

środowisko szkolne - zakłada zaangażowanie młodzieży do działań wolontarystycznych na terenie szkoły, np. pomoc słabszym uczniom, podejmowanie działań akcyjnych na rzecz szkoły, m.in. Ciasteczkowe Pogotowie - akcja mająca na celu zbiórkę pieniędzy dla dzieci ze świetlicy Caritas, akcja "Korkowciągacz" - stała pomoc na rzecz A. Bajkiewicz oraz pobór dawców szpiku kostnego oraz komórek macierzystych akcja DKMS "Pomóżmy Justynie",

środowisko lokalne - praca na rzecz dzieci ze środowisk zagrożonych, pomoc osobom niepełnosprawnym, osobom starszym, samotnym, chorym, m.in. praca na rzecz świetlicy Karan, Caritas Pallotyńska, Ośrodek Aktywizacji Seniorów - Fundacja Odnowa oraz współpraca ze Stowarzyszeniem Centrum Młodzieży "Arka". Zakładamy również działalność ekologiczną na rzecz środowiska lokalnego.

Nasi wolontariusze to uczniowie naszej szkoły, działają oni pod opieką pedagoga szkolnego, Małgorzaty Płowiec.

Uczestniczą w organizowaniu wielu akcjach ogólnopolskich, jak znana wszystkim:

Akcja Góra Grosza - celem akcji jest zebranie funduszy na programy pomocy dzieciom osieroconym,

Szlachetna Paczka - akcja mająca na celu zbiórkę żywności oraz pieniędzy na zaopatrzenie w świąteczne paczki biedniejszych rodzin,

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,

Zbiórka na Fundusz Stypendialny Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia – X. Dzień Papieski.

 

Zdjęcia z działalności Szkolnego Klubu Wolontariatu można oglądać w dziale Galeria - TUTAJ.