Maria Gajl (1865 - 1945)

Założycielka i przełożona Zakładów Naukowych Żeńskich Marii Gajl w Radomiu

„Podjęła pionierską działalność na rzecz polskiego szkolnictwa, z polskim językiem nauczania, natychmiast po carskim ukazie tolerancyjnym z 1905 r. Początkowo otworzyła trzyklasową szkołę żeńską, niebawem przekształconą w siedmioklasową, z językiem wykładowym polskim. Dla dziewcząt mieszkających poza Radomiem otworzyła internat. Lekcje historii i literatury polskiej prowadzone były konspiracyjnie.

Czytaj więcej: Maria Gajl (1865 - 1945)

Jadwiga Cyrańska (1897 – 1982)

Pedagog, dyrektor Zakładów Naukowych Żeńskich Marii Gajl w Radomiu,żołnierz Armii Krajowej

„Urodzona w Rajcu pod Radomiem. Po ukończeniu studiów została nauczycielką matematyki w ówczesnej żeńskiej szkole średniej Marii Gajl. Od września 1939 r. przejęła obowiązki dyrektorki szkoły, już wówczas przekształconej w Zakłady Naukowe Żeńskie Marii Gajl. Od stycznia 1940 r. po ogłoszeniu przez Niemców zarządzenia zabraniającego wszelkiej nauki zbiorowej i indywidualnej Jadwiga Cyrańska objęła kierownictwo tajnych kompletów.

Czytaj więcej: Jadwiga Cyrańska (1897 – 1982)

Teresa Jadwiga Grodzińska (1899-1920)

Bohaterska sanitariuszka

Urodziła się w dniu 20 grudnia 1899 roku w Jaszowicach pod Radomiem, w ziemiańskiej rodzinie Feliksa Grodzińskiego (1860-1923) i Bronisławy z Arkuszewskich (1868-1932). Miała cztery siostry i jednego brata. Wychowywała się w rodzinie patriotycznej i aktywnej społecznie. W latach 1914-1918 uczęszczała do prywatnego Gimnazjum Żeńskiego Marii Gajl w Radomiu, będącym znanym ośrodkiem wychowania patriotycznego i obywatelskiego.

Czytaj więcej: Teresa Jadwiga Grodzińska (1899-1920)

Eugenia Tochterman (1895-1917)

Bohaterska sanitariuszka

Urodziła się w 1895 roku w Pilicy koło Warki. Była córką Henryka Michała Tochtermana (1864-1929), pastora (w Pilicy w latach 1889-1903, w Radomiu w latach 1903-1929) i Wandy Jadwigi z Zielhke’ów (1870 - 1933), działaczki charytatywnej. Była siostrą znanego lekarza i działacza społecznego, Adolfa (1892-1955) i nauczyciela geografii Jana Jerzego (1907-1952). Ukończyła Gimnazjum Żeńskie Marii Gajl w Radomiu w 1912 roku.

Czytaj więcej: Eugenia Tochterman (1895-1917)

Zofia Tokarska (1898-1918)

Bohaterska sanitariuszka

Urodziła się w 1898 roku. Pochodziła ze znanej rodziny radomskiej. Ukończyła Gimnazjum Żeńskie Marii Gajl w Radomiu w 1914 roku.

Czytaj więcej: Zofia Tokarska (1898-1918)

Maria Cyrańska (1893-1920)

Bohaterska sanitariuszka

Urodziła się 5 marca 1893 roku. Pochodziła ze znanej rodziny radomskiej. Była córką Jadwigi Teresy Cyrańskiej, siostry Marii Gajl, założycielki i przełożonej Gimnazjum Żeńskiego w Radomiu w latach 1906-1936, a siostrą Jadwigi Cyrańskiej (1897-1982), nauczycielki matematyki, dyrektorki Zakładów Naukowych Żeńskich Marii Gajl w latach 1939-1949.

Czytaj więcej: Maria Cyrańska (1893-1920)