Prezydium Rady Rodziców
przy III Liceum Ogólnokształcącym
im. płk. Dionizego Czachowskiego w Radomiu
Rok szkolny 2021/2022

 

Przewodniczący: p. Anastazja Staszewska

Zastępca Przewodniczącego: p. Dorota Brusik

Sekretarz: p. Aleksandra Dąbrowska

Skarbnik: p. Ewa Plesiewicz

Członek Rady: p. Elżbieta Kucharska

Członek Rady: p. Rafał Grzeszczyk

 

Komisja Rewizyjna

 

p. Tobiasz Jagiełło

p. Milena Białkowska

p. Katarzyna Gajcy

 

 

Wpłat w ramach składki na Radę Rodziców, z uwzględnieniem informacji dotyczących imienia i nazwiska ucznia oraz klasy, do której uczęszcza, można dokonywać na poniższe konto:

PEKAO SA II O/Radom

36124032591111000030031308