Samorząd Uczniowski 2015/2016

Opiekun Samorządu Uczniowskiego: mgr Joanna Woźniak

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego - Klaudia Czerwonka (kl. 2B)
Zastępca Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego, Protokolant - Anna Rutka (kl. 2B)
Pomocnicy:
Martyna Markiewicz (kl. 3C)
Agata Cierpisz (kl. 3B)
Aleksandra Halicka (kl. 3B)
Krystian Janiszewski (kl. 2A)
Dawid Smoter (kl. 2B)
Fryderyk Małyszczuk (kl. 1D)
Marcin Gałek (kl. 1E)
Luiza Wąsik (kl. 1A)