Nasza oferta

Oferta dla uczniów:

  • Rozmowy wspierające w trudnych chwilach
  • Rozmowy motywujące, kiedy zabraknie chęci do pracy
  • Doradztwo w kontekście szkolnym i zawodowym
  • Pomoc w diagnozie trudności szkolnych
  • Pomoc w rozwijaniu swoich mocnych stron, talentów i uzdolnień
  • Praca nad własnymi niedociągnięciami (tzw. wadami)

 

Oferta dla całych klas:

Zajęcia z zakresu rozwoju kompetencji miękkich (miękkie kompetencje to przede wszystkim umiejętności osobiste – sprawne zarządzanie sobą i swoją pracą, zdolność do motywowania samego siebie, zorganizowanie zajęć oraz umiejętności interpersonalne – obejmują głównie komunikowanie się z ludźmi).

 

Oferta dla rodziców:

  • Poradnictwo w zakresie wychowania dzieci
  • Pomoc w sytuacjach kryzysowych dotyczących relacji z dzieckiem
  • Pomoc w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości i uzdolnień dziecka
  • Wspólne zastanowienie się nad przyczynami trudności w nauce dziecka oraz szukanie rozwiązań dla danych trudności.