Godziny pracy w roku szkolnym 2021/2022

Kontakt telefoniczny ze szkolnym pedagogiem oraz psychologiem: 509-440-938

 

Pedagog szkolny - mgr Małgorzata Płowiec
Dzień tygodnia  Godziny
Poniedziałek
 11:30 - 15:30
 Wtorek  11:30 - 15:30
 Środa  7:15 - 15:30
 Czwartek  7:15 - 12:15
 Piątek  7:15 - 12:00

 

 

Psycholog szkolny - mgr Magdalena Zacharska
 Dzień tygodnia  Godziny
Poniedziałek
11:30 - 15:30
 Wtorek  7:30 - 11:30
 Środa  ----------
 Czwartek  12:00 - 15:30
 Piątek  ----------

 

Nasza oferta

Oferta dla uczniów:

  • Rozmowy wspierające w trudnych chwilach
  • Rozmowy motywujące, kiedy zabraknie chęci do pracy
  • Doradztwo w kontekście szkolnym i zawodowym
  • Pomoc w diagnozie trudności szkolnych
  • Pomoc w rozwijaniu swoich mocnych stron, talentów i uzdolnień
  • Praca nad własnymi niedociągnięciami (tzw. wadami)

 

Oferta dla całych klas:

Zajęcia z zakresu rozwoju kompetencji miękkich (miękkie kompetencje to przede wszystkim umiejętności osobiste – sprawne zarządzanie sobą i swoją pracą, zdolność do motywowania samego siebie, zorganizowanie zajęć oraz umiejętności interpersonalne – obejmują głównie komunikowanie się z ludźmi).

 

Oferta dla rodziców:

  • Poradnictwo w zakresie wychowania dzieci
  • Pomoc w sytuacjach kryzysowych dotyczących relacji z dzieckiem
  • Pomoc w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości i uzdolnień dziecka
  • Wspólne zastanowienie się nad przyczynami trudności w nauce dziecka oraz szukanie rozwiązań dla danych trudności.

 

Mazowiecki Informator dla Rodziców i Opiekunów Dziecka z Niepełnosprawnością

Informujemy, że z inicjatywy Wojewody Mazowieckiego, przy udziale m.in. pracowników Kuratorium Oświaty w Warszawie, opracowany został Mazowiecki Informator dla Rodziców i Opiekunów Dziecka z Niepełnosprawnością.

Adresatami tej publikacji są rodzice dzieci, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie lub nieuleczalną chorobę oraz opiekunowie wychowujący dzieci z niepełnosprawnością. Jej celem jest przekazanie pełnej wiedzy o systemie wsparcia zarówno w zakresie edukacji, jak i specjalistycznej opieki medycznej.

 

Informacje dla rodziców

Szanowni Państwo

Wielu rodziców obawia się o swoje dzieci, ponieważ ciekawość jest silniejsza od rozsądku, a łatwy dostęp do dopalaczy jest okazją do eksperymentowania.

"Dopalacz" czy "dopalacze" to termin nieposiadający charakteru naukowego. Używa się go potocznie, dla nazwania grupy różnych substancji lub ich mieszanek o rzekomym bądź faktycznym działaniu psychoaktywnym, nieznajdujących się na liście substancji kontrolowanych przepisami ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Źródło: www.kbpn.gov.pl/portal?id=110019

W dopalaczach nigdy nie wiadomo, co w środku jest i w jakiej dawce. Oprócz wymienionego na opakowaniu składu, są też substancje psychoaktywne w różnym stężeniu oraz na przykład trutka na szczury czy zmielone szkło. Już jedna torebka dopalacza jest w stanie zaszkodzić organizmowi, tym bardziej że "użytkownicy" wzmagają działanie zażywanych "ziółek" przez alkohol i inne środki. Dopalacze są dla młodych ludzi substytutem narkotyków. To jeden problem. Drugim jest to, że zdelegalizowanie dopalacza, powoduje jego pojawienie się na rynku ze zmodyfikowanym składem. Inwencja chemików opracowujących dopalacze jest większa niż szybkość procesów legislacyjnych. Dopalacze zbierają coraz większe żniwo. O czym dowiadujemy się niemal codziennie z mediów.

Czytaj więcej: Informacje dla rodziców

Ważne i przydatne informacje

PAMIĘTAJ!!!
GŁÓWNYM PARTNEREM W PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO JEST UCZEŃ.

Pedagog szkolny współpracuje na stałe ze specjalistami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Radomiu. Każdy uczeń szkoły i jego rodzic może skontaktować się z pedagogami, psychologami z poradni i uzyskać potrzebną pomoc.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 w Radomiu
ul. Główna 3
26-600, Radom
Tel. 48 33 14 510
Punkt Konsultacyjny – czynny w poniedziałki do godz. 17:00

Czytaj więcej: Ważne i przydatne informacje

Bezpieczne ferie zimowe

Ferie zimowe to dla dzieci i młodzieży wymarzony czas zabaw na śniegu i lodzie. Aby jednak przebiegły one szczęśliwie i wszyscy wypoczęci wrócili do swych domów, należy pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, obowiązujących tak podczas zorganizowanych wyjazdów zimowych, jak i spędzania tego czasu w miejscu zamieszkania:

Czytaj więcej: Bezpieczne ferie zimowe

Podkategorie