158. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

Dziś przypada 158. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego, w którym brał udział Patron naszego liceum, pułkownik Dionizy Czachowski. Powstanie było aktem męstwa i odwagi w walce o upragnioną niepodległość. Dyrekcja szkoły w imieniu całej społeczność III Liceum Ogólnokształcącego w Radomiu upamiętniła to jakże ważne wydarzenie, składając znicze przy Sarkofagu płk. Dionizego Czachowskiego, znajdującego się w Kościele oo. Bernardynów pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej oraz pod Mauzoleum płk. Dionizego Czachowskiego.

     

Czytaj więcej: 158. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

Sesja DELF Scolaire Maj / Czerwiec 2021

SESJA DELF SCOLAIRE MAJ/CZERWIEC 2021

Terminarz:

  • Zapisy od 22 lutego do 23 kwietnia 2021 r.
  • Egzamin pisemny: w sobotę 29 maja 2021 r. o godz. 9.00.
  • Egzamin ustny: w sobotę 29 maja 2021 r. po egzaminie pisemnym.
  • Potwierdzenie wyników przez Państwową Komisję Egzaminacyjną w Instytucie Francuskim w Warszawie: 10 czerwca 2021 r.
  • Ogłoszenie wyników: 14 czerwca 2021 r.
  • Przesłanie dyplomów do szkoły: w październiku 2021 r.

Czytaj więcej: Sesja DELF Scolaire Maj / Czerwiec 2021

Komunikat o potwierdzaniu deklaracji elektronicznych

Komunikat Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie o potwierdzaniu deklaracji elektronicznych:

"Informujemy, że absolwenci mogą składać deklaracje maturalne na egzamin w roku szkolnym 2020/2021 także w formie elektronicznej. Prosimy, aby każda osoba, która prześle drogą elektroniczną deklarację, otrzymała potwierdzenie odebrania dokumentu wraz przypomnieniem o konieczności sprawdzenia, czy ma obowiązek wniesienia opłaty za egzamin/y.

Przypominamy, że absolwent ma obowiązek wniesienia opłaty za każdy egzamin, do którego przystępuje po raz trzeci. Obowiązek opłaty dotyczy także osób, które zamierzają przystąpić do egzaminu dodatkowego na poziomie rozszerzonym – tego samego, który zadeklarowali w poprzednich latach, ale nie przystąpili do niego."

 

Procedury bezpieczeństwa w bibliotece szkolnej

Procedury bezpieczeństwa mające na celu zapobieganie
i przeciwdziałanie COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły
obowiązujące w bibliotece szkolnej
III Liceum Ogólnokształcącego im. płk. Dionizego Czachowskiego w Radomiu
(Procedury obowiązują od 1 września 2020 roku)

 

1. Harmonogram pracy biblioteki będzie dostosowany do potrzeb i możliwości szkoły; będzie udostępniony w dzienniku elektronicznym.

2. Uczniowie uczestniczący w zajęciach na terenie szkoły mogą korzystać z biblioteki. Pozostali uczniowie muszą zgłaszać potrzebę korzystania z biblioteki do nauczycieli bibliotekarzy, wysyłając wiadomości w dzienniku z dziennym wyprzedzeniem.

3. Należy wyznaczyć strefy dostępne dla pracownika biblioteki wraz z wytyczoną bezpieczną odległością – zapewniającą zachowanie odpowiednich odległości między pracownikiem a użytkownikami.

4. W bibliotece mogą przebywać maksymalnie 2 osoby, osoba wypożyczająca lub oddająca książki.

5. Zaleca się, jak najczęstsze wietrzenie pomieszczenia, dezynfekcję klamek, klawiatur, telefonów, włączników światła i innych powierzchni lub elementów wyposażenia często używanych.

6. Po przyjęciu książek od czytelnika należy każdorazowo zdezynfekować ręce i zdezynfekować blat, na którym leżały książki.

7. Przyjęte książki powinny zostać odłożone na okres 2 dni do skrzyni, pudła, torby lub na wydzielone półki, oznaczone datą zwrotu, odizolowane od innych egzemplarzy.

 

Dodatkowe informacje dotyczące zebrań z rodzicami

1. Rodzic bądź opiekun prawny zjawia się w szkole najwcześniej 10 minut przed rozpoczęciem zebrania, prosimy, aby obecny był tylko jeden z rodziców / opiekunów prawnych.

2. Obowiązkowa dezynfekcja rąk po wejściu do szkoły.

3. Przebywający na terenie szkoły rodzic / opiekun prawny powinien zakrywać usta i nos przy użyciu maseczki bądź przyłbicy.

4. Rodzic bądź opiekun prawny powinien mieć ze sobą własny długopis.