Informacja dotycząca rekrutacji uzupełniającej

Informujemy, że składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym odbywa się jedynie w poniższym terminie:

  • 13 lipca 2018 roku (piątek) - od godziny 8:00 do godziny 16:00
  • 16 lipca 2018 roku (poniedziałek) - od godziny 8:00 do godziny 16:00

Prosimy, by podania o przyjęcie kandydatów do szkoły w ramach rekrutacji uzupełniającej były napisane przez rodziców / prawnych opiekunów tychże kandydatów. Do podania należy dołączyć kopię świadectwa ukończenia gimnazjum, kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata dodatkowych kryteriów (jeśli kandydat je spełnia), jeśli dokumenty te nie były dostarczone wcześniej do III Liceum w Radomiu jako szkoły I wyboru kandydata.

 

Informacja dotycząca rekrutacji

Informujemy, że najbliższe dyżury szkolnej komisji rekrutacyjnej III Liceum w Radomiu odbędą się w następujących terminach:

  • 28.06.2018 (czwartek) - od godziny 8:00 do godziny 15:00
  • 29.06.2018 (piątek) - od godziny 8:00 do godziny 15:00
  • 02.07.2018 (poniedziałek) - od godziny 10:00 do godziny 14:00

Jednocześnie przypominamy, że w dniu 06.07.2018 roku (piątek) o godzinie 12:00 zostanie w naszej szkole ogłoszona lista kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do naszego liceum.

Od 06.07.2018 roku (piątek) od godziny 12:00 przyjmujemy od kandydatów zakwalifikowanych do naszego liceum oryginały dokumentów (oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego) oraz trzy zdjęcia podpisane imieniem i nazwiskiem kandydata, jeśli nie dostarczył ich w poprzednim etapie. W tym etapie kandydaci zakwalifikowani i/lub ich rodzice/prawni opiekunowie będą potwierdzali wolę przyjęcia kandydata do III Liceum w Radomiu.

WAŻNE!!! - Kandydaci, którzy nie zostaną zakwalifikowani do oddziałów klasy pierwszej III Liceum w Radomiu na rok szkolny 2018/2019, będą mogli odebrać dokumenty tylko i wyłącznie w obecności swoich rodziców / prawnych opiekunów. Dokumenty będzie mógł odebrać także sam rodzic / prawny opiekun kandydata, jeśli kandydat nie może pojawić się osobiście.

 

Informacja dotycząca rekrutacji

Zgodnie z komunikatem przekazanym do szkoły przez Dyrektor Wydziału Kształcenia Ponadpodstawowego i Zawodowego Kuratorium Oświaty w Warszawie zapisy w tymże komunikacie są nadrzędne w stosunku do zapisów w kolumnie 9 wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych w miejscach, gdzie wprowadzono zapis „laureat I, II, III miejsca” (załącznik nr 2 do wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych - rok szkolny 2017/18 na stronie internetowej: http://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/12319,Wykaz-zawodow-wiedzy-artystycznych-i-sportowych-rok-szkolny-201718.html).

Obecnie miejscem uznawanym za wysokie jest tytuł laureata (inny zwycięski tytuł np. Hiperon, Mistrz, Złote Pióro), bez względu na miejsce/stopień lub miejsce I – III w konkursach, w których organizator nie przewidział zwycięskich tytułów.

 

III Liceum w Radomiu realizuje Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Wniosek III Liceum Ogólnokształcącego im. płk. Dionizego Czachowskiego w Radomiu dotyczący uczestnictwa szkoły w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa został pozytywnie zaakceptowany, co bezpośrednio wiąże się z faktem otrzymania przez nasze liceum dotacji w wysokości 15 tysięcy złotych na zakup nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej.

W ramach realizacji Programu każdy oddział naszego liceum realizuje inny projekt edukacyjny z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej. Ponadto, kontynuujemy współpracę z Miejską Biblioteką Publiczną oraz Biblioteką Pedagogiczną w Radomiu oraz promujemy czytelnictwo wśród członków społeczności szkolnej III Liceum w Radomiu i w środowisku lokalnym.

Program, który będziemy realizować do końca grudnia 2018 roku, przyczyni się do powiększenia księgozbioru biblioteki szkolnej, poza tym dzięki udziałowi w tym Programie uczniowie będą mogli rozwinąć swoje pasje i zainteresowania, a wśród nich oczywiście te czytelnicze.

Zachęcamy do obserwowania zakładki dotyczącej realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. O wszystkich działaniach będziemy informować na bieżąco. :)

Szczegóły dotyczące realizacji Programu - TUTAJ

 

Program Rządowy "Dobry Start"

Mazowiecki Kurator Oświaty informuje, że 1 czerwca 2018 roku weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rządowego programu „Dobry Start”. Dzięki programowi rodzice i opiekunowie – bez względu na dochody – otrzymają raz w roku wsparcie finansowe w wysokości 300 zł, które będą mogli przeznaczyć na zakup m.in. przyborów szkolnych czy odzieży na nowy rok szkolny. 

Szczegółowe informacje na temat programu „Dobry Start” dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: www.mrpips.gov.pl/DobryStart - w specjalnej zakładce poświęconej tej formie wsparcia.