Konkurs recytatorski poezji Zbigniewa Herberta

20 marca 2018 roku został przeprowadzony w naszym liceum Konkurs recytatorski poezji Zbigniewa Herberta, Patrona 2018 Roku, ogłoszony z okazji Światowego Dnia Poezji. Celem konkursu było rozwijanie zdolności recytatorskich uczniów, popularyzacja poezji Zbigniewa Herberta, rozbudzanie wrażliwości na piękno języka poetyckiego, upowszechnianie kultury żywego słowa, zachęcanie uczniów do występów publicznych, promocja talentów recytatorskich oraz kształtowanie umiejętności autoprezentacji.

Konkurs polegał na recytacji dowolnie wybranego wiersza autorstwa Zbigniewa Herberta, a wystąpienia uczestników były oceniane pod względem doboru repertuaru, dykcji, interpretacji oraz ogólnego wyrazu artystycznego.

Konkurs otworzył Wicedyrektor Szkoły, p. Wojciech Chrzanowski. W konkursie wzięło udział 12 uczniów z III Liceum Ogólnokształcącego im. płk. Dionizego Czachowskiego w Radomiu oraz z V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Romualda Traugutta w Radomiu.

Pierwsze miejsce zajęła Martyna Sowa (V LO), drugie miejsce – Błażej Bandrowski (III LO), zaś trzecie miejsce – Izabela Skiba (III LO). Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, zaś zwycięzcy otrzymali również nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców III LO w Radomiu. Serdecznie gratulujemy!

Organizatorkami konkursu były nauczycielki III LO w Radomiu - Małgorzata Borudzińska-Frąk – nauczyciel języka polskiego, Agnieszka Czaj – nauczyciel języka polskiego oraz Agnieszka Popiel – nauczyciel bibliotekarz.

Zdjęcia z konkursu znajdują się w dziale: Galeria. - TUTAJ

 

Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej pod patronatem Zbigniewa Kuźmiuka

Cele Konkursu:

- popularyzacja idei integracji i wiedzy o UE wśród uczniów
- rozwijanie zainteresowań dotyczących szeroko rozumianej problematyki europejskiej
- kształtowanie umiejętności korzystania z różnorodnych źródeł dotyczących problematyki europejskiej

1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletni uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego w Radomiu oraz uczniowie posiadający tymczasowy dowód osobisty.

2. Uczniowie zgłaszają swój udział w Konkursie poprzez dostarczenie wypełnionej karty zgłoszenia (załącznik 1). Karta zgłoszenia dostępna będzie u p. Emilii Chodak. Wypełnioną kartę zgłoszenia należy złożyć osobiście do dnia 30 marca do mgr Emilii Chodak.

3. Konkurs składać się będzie z 50 pytań testowych wielokrotnego wyboru. Czas na rozwiązanie testu to 60 minut.

Czytaj więcej: Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej pod patronatem Zbigniewa Kuźmiuka

"An der KUL ist Deutsch cool"

W dniu 13 grudnia 2017 roku odbył się etap szkolny konkursu z języka niemieckiego organizowanego przez Katolicki Uniwersytet Lubelski "An der KUL ist Deutsch cool". W konkursie wzięło udział 8 uczniów z klas 1A, 2B, 3B, 3G. Wszyscy uczniowie przeszli do kolejnego etapu. II etap miał miejsce 28 lutego 2018 roku. Prace zostały wysłane do Lublina. Wyniki otrzymamy 20 marca. Trzymamy kciuki!

 

Spotkanie "Europameister"

Dnia 12 marca 2018 roku grupa uczniów naszego liceum z klas 1A,1D, 1F i 2B, pod opieką nauczycielek Agnieszki Ficek i Izabeli Bujak, uczestniczyła w Zespole Szkół Ekonomicznych w Radomiu w warsztatach europejskich „Europameister” zorganizowanych przez Stowarzyszenie „Bürger Europas” z Berlina. Warsztaty i quiz w języku niemieckim prowadził przedstawiciel Stowarzyszenia p. Peter Wolf. Po powitaniu uczestników przez Dyrekcję Szkoły rozpoczęła się rywalizacja między uczniami szkół biorącymi udział w quizie. Zawodnicy otrzymali piloty, za pomocą których udzielali odpowiedzi na pytania wyświetlane na tablicy, wybierając spośród trzech wariantów odpowiedzi. Na sześć zadanych pytań cztery uczennice naszej szkoły najszybciej udzieliły poprawne odpowiedzi, za co otrzymały wyjątkowe nagrody. Dominika Piasek otrzymała książkę o typach mężczyzn w Niemczech, Zuzanna Matysiak - tajemniczą kulkę z marcepanem, Natalia Dębska - pyszny niemiecki miód z dodatkiem buraków cukrowych, Katarzyna Pawlak - niemiecki kalendarz, a Martyna Suwała - długopis. O nagrodę główną walczyli przedstawiciele trzech szkół biorących udział w konkursie. Naszą szkołę reprezentowała Martyna Suwała i Natalia Nachyła, która już w pierwszym pytaniu wyeliminowała  przeciwników. Zdobyła ona jedną z nagród głównych, czyli voucher do kina Helios oraz dwie płyty. Gratulujemy!

Zdjęcia ze spotkania "Europameister" znajdują się w dziale: Galeria. - TUTAJ

 

Program zajęć dla uczniów, którzy nie uczęszczają na lekcje religii

Program zajęć dla uczniów III LO, którzy nie uczęszczają na lekcje religii i nie uczestniczą w rekolekcjach w roku szkolnym 2017/2018.

7 marca 2018 godz. 10.00 - 14.00:
"O etyce i filozofii prof. Leszka Kołakowskiego"
Prezentacja, wykład i konwersatorium.
Zajęcia prowadzić będzie dr filoz. Wiesław Chudoba. Sala 101

8 marca 2018 godz. 10.00 - 14.00:
Projekcja filmu "Historia kina w popielawach" w reżyserii J. J. Kolskiego oraz "Popiół i diament" A. Wajdy
Sala 214

9 marca 2018 godz. 10.00 - 14.00:
"Psychologiczne koncepcje człowieka". Wykład i dyskusja
albo alternatywnie "Kwestionariusz stanów Ja" Teresy Samek. Analiza własnej osobowości w oparciu o koncepcję analizy transakcyjne Erica Berne. Zajęcia prowadzić będzie Barbara Bochyńska, psycholog szkolny
Sala 214.


Grupa osób z klas I, II, III pozostaje w okresie rekolekcyjnym pod opieką Barbary Bochyńskiej, pedagoga szkolnego.