"An der KUL ist Deutsch cool"

W dniu 13 grudnia 2017 roku odbył się etap szkolny konkursu z języka niemieckiego organizowanego przez Katolicki Uniwersytet Lubelski "An der KUL ist Deutsch cool". W konkursie wzięło udział 8 uczniów z klas 1A, 2B, 3B, 3G. Wszyscy uczniowie przeszli do kolejnego etapu. II etap miał miejsce 28 lutego 2018 roku. Prace zostały wysłane do Lublina. Wyniki otrzymamy 20 marca. Trzymamy kciuki!

 

Spotkanie "Europameister"

Dnia 12 marca 2018 roku grupa uczniów naszego liceum z klas 1A,1D, 1F i 2B, pod opieką nauczycielek Agnieszki Ficek i Izabeli Bujak, uczestniczyła w Zespole Szkół Ekonomicznych w Radomiu w warsztatach europejskich „Europameister” zorganizowanych przez Stowarzyszenie „Bürger Europas” z Berlina. Warsztaty i quiz w języku niemieckim prowadził przedstawiciel Stowarzyszenia p. Peter Wolf. Po powitaniu uczestników przez Dyrekcję Szkoły rozpoczęła się rywalizacja między uczniami szkół biorącymi udział w quizie. Zawodnicy otrzymali piloty, za pomocą których udzielali odpowiedzi na pytania wyświetlane na tablicy, wybierając spośród trzech wariantów odpowiedzi. Na sześć zadanych pytań cztery uczennice naszej szkoły najszybciej udzieliły poprawne odpowiedzi, za co otrzymały wyjątkowe nagrody. Dominika Piasek otrzymała książkę o typach mężczyzn w Niemczech, Zuzanna Matysiak - tajemniczą kulkę z marcepanem, Natalia Dębska - pyszny niemiecki miód z dodatkiem buraków cukrowych, Katarzyna Pawlak - niemiecki kalendarz, a Martyna Suwała - długopis. O nagrodę główną walczyli przedstawiciele trzech szkół biorących udział w konkursie. Naszą szkołę reprezentowała Martyna Suwała i Natalia Nachyła, która już w pierwszym pytaniu wyeliminowała  przeciwników. Zdobyła ona jedną z nagród głównych, czyli voucher do kina Helios oraz dwie płyty. Gratulujemy!

Zdjęcia ze spotkania "Europameister" znajdują się w dziale: Galeria. - TUTAJ

 

Program zajęć dla uczniów, którzy nie uczęszczają na lekcje religii

Program zajęć dla uczniów III LO, którzy nie uczęszczają na lekcje religii i nie uczestniczą w rekolekcjach w roku szkolnym 2017/2018.

7 marca 2018 godz. 10.00 - 14.00:
"O etyce i filozofii prof. Leszka Kołakowskiego"
Prezentacja, wykład i konwersatorium.
Zajęcia prowadzić będzie dr filoz. Wiesław Chudoba. Sala 101

8 marca 2018 godz. 10.00 - 14.00:
Projekcja filmu "Historia kina w popielawach" w reżyserii J. J. Kolskiego oraz "Popiół i diament" A. Wajdy
Sala 214

9 marca 2018 godz. 10.00 - 14.00:
"Psychologiczne koncepcje człowieka". Wykład i dyskusja
albo alternatywnie "Kwestionariusz stanów Ja" Teresy Samek. Analiza własnej osobowości w oparciu o koncepcję analizy transakcyjne Erica Berne. Zajęcia prowadzić będzie Barbara Bochyńska, psycholog szkolny
Sala 214.


Grupa osób z klas I, II, III pozostaje w okresie rekolekcyjnym pod opieką Barbary Bochyńskiej, pedagoga szkolnego.

Zebrania z rodzicami oraz dyżur pedagogiczny

Informujemy, że w dniu 4 czerwca 2018 roku (poniedziałek) o godzinie 17:00 odbędą się zebrania z rodzicami uczniów klas pierwszych i drugich dotyczące przewidywanych ocen (w tym niedostatecznych). Ponadto, w godzinach od 17:00 do 18:00 odbędzie się dyżur pedagogiczny wszystkich nauczycieli uczących w naszym liceum. Serdecznie zapraszamy.

 

Konkurs recytatorski poezji Zbigniewa Herberta, Patrona 2018 Roku, ogłoszony z okazji Światowego Dnia Poezji

Regulamin konkursu recytatorskiego poezji Zbigniewa Herberta, Patrona 2018 Roku,
ogłoszonego z okazji Światowego Dnia Poezji

 

1.Organizatorami konkursu dla uczniów radomskich szkół ponadgimnazjalnych są nauczyciele III Liceum Ogólnokształcącego im. płk. Dionizego Czachowskiego w Radomiu: mgr Małgorzata Borudzińska-Frąk – nauczyciel języka polskiego, mgr Agnieszka Czaj – nauczyciel języka polskiego oraz mgr Agnieszka Popiel – nauczyciel bibliotekarz.

2.Regulamin konkursu dostępny jest w bibliotece szkolnej III LO w Radomiu, na stronie internetowej III LO w Radomiu oraz na facebooku biblioteki szkolnej III LO w Radomiu.

3.Celem konkursu jest rozwijanie zdolności recytatorskich uczniów, popularyzacja poezji wśród młodzieży, a w szczególności poezji Zbigniewa Herberta, rozbudzanie wrażliwości na piękno języka poetyckiego oraz upowszechnianie kultury żywego słowa, zachęcanie uczniów do występów publicznych, uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze, promocja talentów recytatorskich oraz kształtowanie umiejętności autoprezentacji.

Czytaj więcej: Konkurs recytatorski poezji Zbigniewa Herberta, Patrona 2018 Roku, ogłoszony z okazji Światowego...