List otwarty

My, strajkujący nauczyciele III Liceum Ogólnokształcącego im. płk. Dionizego Czachowskiego w Radomiu, pragniemy przedstawić nasze stanowisko wobec akcji strajkowej. Czuliśmy się moralnie zobligowani zabrać głos w sprawach ważnych nie tylko dla nas – nauczycieli, ale przede wszystkim dla przyszłości oświaty w naszym kraju. Efektem takiej postawy było dołączenie do ogólnopolskiej akcji protestacyjnej, która miała na celu zwrócenie uwagi opinii publicznej nie tylko na poziom wynagrodzeń nauczycieli, ale przede wszystkim na problemy zagrażające dobru polskiej szkoły. Kolejna reforma oświaty przynosi chaos, kumulację dwóch roczników uczniów oraz przeładowane i anachroniczne podstawy programowe.

Po blisko trzech tygodniach protestu oraz licznych próbach bezowocnych negocjacji ze stroną rządową kontynuacja akcji strajkowej naszym zdaniem, niestety, straciła sens. Dlatego jesteśmy zmuszeni zakończyć dotychczasowy protest, kierując się przede wszystkim dobrem uczniów naszej szkoły. Decyzja ta podyktowana jest troską o przyszłość młodzieży oraz wzięciem odpowiedzialności za właściwy przebieg procesu edukacyjnego. Nie jest nam obojętne, że od tak długiego czasu uczniowie nie mogą brać udziału w zajęciach lekcyjnych.

W związku z postawą zaprezentowaną w czasie protestu czujemy się moralnymi zwycięzcami. Jesteśmy świadomi, że strajk nie przyniósł jak na razie wymiernych skutków ze względu na brak jakiejkolwiek merytorycznej reakcji ze strony rządowej.

Ufamy jednak, że tragiczna sytuacja w polskiej edukacji wkrótce zostanie dostrzeżona przez organy odpowiedzialne za decyzje oświatowe.

Mamy nadzieję, że zostaną podjęte odpowiednie działania przywracające godność profesji nauczycielskiej i powagę polskiej szkoły.

 

Nauczyciele biorący udział
w akcji strajkowej

 

Sukces uczennicy III LO w Radomiu

Z wielką przyjemnością informujemy, że uczennica naszego liceum - Amelia Pudzianowska (kl. 2E) - otrzymała Nagrodę Marszałka Województwa Dolnośląskiego w XVII Ogólnopolskim Turnieju Reportażu im. Wandy Dybalskiej za tekst zatytułowany "Wysłannice Pana Boga". Serdecznie gratulujemy! W liście gratulacyjnym Marszałek Województwa Dolnośląskiego, p. Cezary Przybylski, napisał: "Jestem zaszczycony, że mogę nagrodzić Panią za poruszający tekst, w którym z ogromnym zrozumieniem opisała Pani problem niepełnosprawności. Wyjątkowa otwartość, wrażliwość społeczna, a także solidny reporterski warsztat pozwoliły na stworzenie pracy wyjątkowej."

      

 

Młodzi poeci z "Czachowskiego"

Serdecznie zapraszamy do lektury wierszy młodych poetów z "Czachowskiego" zebranych w tomiku zatytułowanym  "Poezje uczniów III LO", powstałym pod opieką merytoryczną nauczycielek języka polskiego - p. Wisławy Frydrych oraz p. Agnieszki Jasik.

TOMIK POEZJI

 

Debata oksfordzka - "Prace domowe nie powinny być zadawane"

W poniedziałek, 18 marca 2019 roku, odbyła się w naszym liceum debata oksfordzka na temat "Prace domowe nie powinny być zadawane" zorganizowana przez „StudylessKnowmore” (projekt społeczny współtworzony przez uczniów naszego liceum). Rywalizowali w niej uczniowie z "Elektronika" i "Czachowskiego". Pierwsi stali po stronie propozycji, natomiast drudzy opozycji. Podczas trwania samej debaty padało wiele ciekawych i konstruktywnych argumentów, które strona przeciwna starała się podważyć. Widać było również zaangażowanie ze strony publiczności, która najlepsze argumenty nagradzała gromkimi brawami. Po skończeniu debaty jury ogłosiło zwycięzców, którymi niespodziewanie okazały się... obie drużyny! Wynik to remis. Jak widać, temat prac domowych jest niezwykle skomplikowany, a kwestia ich obecności w obowiązkach ucznia jest trudna do rozstrzygnięcia.

Czytaj więcej: Debata oksfordzka - "Prace domowe nie powinny być zadawane"

Frankofonia 2019

Festiwal Frankofonii w III LO w Radomiu

21 marca w III LO w Radomiu średnia wieku uczniów uległa znacznemu obniżeniu, a to za sprawą gości przybyłych ze szkół podstawowych na spektakl frankofoński w wykonaniu Michała Malinowskiego, twórcy, dyrektora i kustosza Muzeum Bajki w Konstancinie. Do spotkania doszło za sprawą Instytutu Francuskiego w Warszawie, z którym nasze liceum współpracuje od pięciu lat.

W tegorocznym programie obchodów miesiąca Frankofonii, znalazły się projekcje filmów francuskich z platformy filmowej Instytutu Francuskiego IF cinéma dla uczniów III LO oraz spektakl dla dzieci szkół podstawowych w wykonaniu Michała Malinowskiego, który zabrał najmłodszych w podróż do krajów francuskojęzycznych dzięki opowiadanym przez niego bajkom. Po zapoznaniu się z opowieściami, dzieci wzięły udział w warsztatach, na których nauczyły się robić książkę przestrzenną i tworzyć własne bajki, prezentowane przez małych autorów pod koniec spotkania. Po zakończeniu pracy, maluchy zostały poczęstowane francuskimi ciasteczkami przygotowanymi przez uczniów naszej szkoły, bowiem 21 marca jest również Dniem Francuskiej Gastronomii.

Spotkanie z Michałem Malinowskim odbyło się w trzech turach. Przybyło na nie łącznie około 150 dzieci z PSP 34 i PSP 9 w Radomiu oraz z PSP w Guzowie, w której uczniowie siódmej i ósmej klasy mają język francuski.

Bajki i warsztaty przybliżyły dzieciom kulturę krajów francuskojęzycznych, dały okazję do pracy nad umiejętnościami manualnymi, myśleniem twórczym, tworzeniem wypowiedzi oraz prezentacji swojej twórczości. Zaangażowanie dzieci było ogromne. Ich spontaniczne, żywe i pełne emocji reakcje są największą nagrodą dla organizatorów.

Zdjęcia z Festiwalu Frankofonii można oglądać TUTAJ.