Rozpoczęcie roku szkolnego

Informujemy, iż rozpoczęcie roku szkolnego 2011/2012 odbędzie się w dniu 01.09.2011 (czwartek) o godzinie 900 na dużej sali gimnastycznej w budynku szkoły. Msza święta odbędzie się o godzinie 730 w Katedrze Opieki Najświętszej Maryi Panny. Serdecznie zapraszamy wszystkich nauczycieli oraz uczniów naszego liceum.

Rekrutacja dodatkowa

W dniu 22.08.2011 roku (poniedziałek) rozpoczął się ostatni etap rekrutacji kandydatów do oddziałów klasy pierwszej na rok szkolny 2011/2012. Po zakończeniu poprzednich etapów rekrutacji w naszym liceum pozostały dwa wolne miejsca: jedno w klasie 1b (klasa z rozszerzonym programem nauczania historii oraz wiedzy o społeczeństwie, nauczane języki to język angielski i język francuski), zaś drugie w klasie 1c (klasa z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego oraz historii, nauczane języki to język angielski i język niemiecki). Kandydatów zainteresowanych uczęszczaniem do naszego liceum informujemy, iż podania (napisane przez rodziców lub prawnych opiekunów kandydatów i skierowane do Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej) oraz kopie świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach uzyskanych z egzaminu gimnazjalnego należy składać w sekretariacie szkoły do dnia 26.08.2011 roku (piątek) do godziny 1000.

II Radomski Piknik Naukowy

18 czerwca 2011 roku (sobota) w godzinach od 1130 do 1800 na placu przed Urzędem Miejskim w Radomiu przy ul. Żeromskiego oraz w gmachu Urzędu (parter) odbędzie się II Radomski Piknik Naukowy zorganizowany w ramach Dni Radomia. Spotkanie z nauką organizuje Urząd Miejski w Radomiu i Dom Kultury "Borki" przy współpracy radomskich szkół, uczelni, instytucji, a także partnerów z regionu. Patronat honorowy nad drugą edycją Pikniku Naukowego objął Prezydent Miasta Radomia Andrzej Kosztowniak oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym programem imprezy dostępnym na oficjalnej stronie miasta Radomia. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tym spotkaniu.

(PROGRAM)

Dzień Bezpieczeństwa

W dniu 1 czerwca 2011 roku odbył się w naszym liceum "Dzień Bezpieczeństwa", w ramach  którego uczniowie klas pierwszych i drugich wzięli udział nie tylko w wykładach przeprowadzonych przez przedstawicieli Straży Pożarnej i Policji, ale także w przygotowanych przez nich ćwiczeniach praktycznych. Mamy nadzieję, że tego typu zajęcia sprawią, iż nasi uczniowie będą bardziej świadomi tego, w jaki sposób unikać sytuacji zagrażających ludzkiemu zdrowiu i życiu, a w przypadku ich zaistnienia podejmą właściwą interwencję.

Program Dnia Bezpieczeństwa

Czerwiec `76

W dniach od 8 do 10 czerwca 2011 roku odbędą się w naszym liceum uroczystości rocznicowe "Radomski Czerwiec `76". Zachęcamy do zapoznania się z programem organizowanych uroczystości oraz materiałami przybliżającymi genezę i przebieg czerwcowych wydarzeń.

Program uroczystości