Program zajęć dla uczniów, którzy nie uczęszczają na lekcje religii

Program zajęć dla uczniów III LO, którzy nie uczęszczają na lekcje religii i nie uczestniczą w rekolekcjach w roku szkolnym 2017/2018.

7 marca 2018 godz. 10.00 - 14.00:
"O etyce i filozofii prof. Leszka Kołakowskiego"
Prezentacja, wykład i konwersatorium.
Zajęcia prowadzić będzie dr filoz. Wiesław Chudoba. Sala 101

8 marca 2018 godz. 10.00 - 14.00:
Projekcja filmu "Historia kina w popielawach" w reżyserii J. J. Kolskiego oraz "Popiół i diament" A. Wajdy
Sala 214

9 marca 2018 godz. 10.00 - 14.00:
"Psychologiczne koncepcje człowieka". Wykład i dyskusja
albo alternatywnie "Kwestionariusz stanów Ja" Teresy Samek. Analiza własnej osobowości w oparciu o koncepcję analizy transakcyjne Erica Berne. Zajęcia prowadzić będzie Barbara Bochyńska, psycholog szkolny
Sala 214.


Grupa osób z klas I, II, III pozostaje w okresie rekolekcyjnym pod opieką Barbary Bochyńskiej, pedagoga szkolnego.

Zebrania z rodzicami oraz dyżur pedagogiczny

Informujemy, że w dniu 4 czerwca 2018 roku (poniedziałek) o godzinie 17:00 odbędą się zebrania z rodzicami uczniów klas pierwszych i drugich dotyczące przewidywanych ocen (w tym niedostatecznych). Ponadto, w godzinach od 17:00 do 18:00 odbędzie się dyżur pedagogiczny wszystkich nauczycieli uczących w naszym liceum. Serdecznie zapraszamy.

 

Konkurs recytatorski poezji Zbigniewa Herberta, Patrona 2018 Roku, ogłoszony z okazji Światowego Dnia Poezji

Regulamin konkursu recytatorskiego poezji Zbigniewa Herberta, Patrona 2018 Roku,
ogłoszonego z okazji Światowego Dnia Poezji

 

1.Organizatorami konkursu dla uczniów radomskich szkół ponadgimnazjalnych są nauczyciele III Liceum Ogólnokształcącego im. płk. Dionizego Czachowskiego w Radomiu: mgr Małgorzata Borudzińska-Frąk – nauczyciel języka polskiego, mgr Agnieszka Czaj – nauczyciel języka polskiego oraz mgr Agnieszka Popiel – nauczyciel bibliotekarz.

2.Regulamin konkursu dostępny jest w bibliotece szkolnej III LO w Radomiu, na stronie internetowej III LO w Radomiu oraz na facebooku biblioteki szkolnej III LO w Radomiu.

3.Celem konkursu jest rozwijanie zdolności recytatorskich uczniów, popularyzacja poezji wśród młodzieży, a w szczególności poezji Zbigniewa Herberta, rozbudzanie wrażliwości na piękno języka poetyckiego oraz upowszechnianie kultury żywego słowa, zachęcanie uczniów do występów publicznych, uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze, promocja talentów recytatorskich oraz kształtowanie umiejętności autoprezentacji.

Czytaj więcej: Konkurs recytatorski poezji Zbigniewa Herberta, Patrona 2018 Roku, ogłoszony z okazji Światowego...

Program wycieczki do Paryża

Wszystkich zainteresowanych uczniów zapraszamy do zapoznania się z programem wycieczki do Paryża planowanej na wrzesień 2018 roku. - PROGRAM DO POBRANIA

 

Tournée teatru frankofońskiego po raz pierwszy w Radomiu!

Jak co roku, Drameducation z Poznania organizuje w marcu tournée teatru frankofońskiego, by uświetnić miesiąc frankofonii. Tym razem, na liście 17 miast Polski, do których zawita, znajduje się również Radom! Spektakl odbędzie się 6 marca o godzinie 10.00 w Oratorium Liceum Katolickiego przy ul. Grzybowskiej. Po spektaklu, jak co roku, rozmowa z aktorami i z autorem. Serdecznie zapraszamy.

Szczegóły dotyczące spektaklu oraz przebiegu trasy znajdują się w dziale: Język francuski / Wydarzenia. - TUTAJ