Odbiór świadectw dojrzałości

Informujemy, że świadectwa dojrzałości będą wydawane w dniu 5 lipca 2022 roku, w sali angielskiej na parterze szkoły, według następującego harmonogramu:

Klasa 3BG 9:00-9:30

Klasa 3AG 9:30-10:00

Klasa 3CG 10:00-10:30

Klasa 3DG 10:30-11:00

Klasa 3EG 11:00-11:30

Absolwenci 11:30-12:00

Jeżeli ktoś nie będzie mógł odebrać dokumentu w ustalonym terminie, będzie mógł to zrobić w kolejnych dniach w sekretariacie szkoły w godzinach od 9:00 do 14:00.