Informacja na temat składania dokumentów w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty

Informacja na temat składania dokumentów w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty

Wniosek wraz z dokumentami można złożyć w następujący sposób:

- dostarczyć dokumenty w wersji papierowej do placówki „pierwszego wyboru” (zapakowane w dużą kopertę). Zaklejoną kopertę należy pozostawić w przygotowanej do tego celu urnie;

lub

- przesłać skan lub zdjęcie dokumentu drogą mailową na adres szkoły ponadpodstawowej „pierwszego wyboru”. Adresy e-mail i numery telefonów placówek znajdują się w ofercie każdej szkoły ponadpodstawowej, na stronach wyżej wymienionych placówek lub na stronie www.radom.pl w zakładce: Edukacja / Szkoły i placówki samorządowe.

W placówce zachowane są zaostrzone reguły sanitarne: płyn do dezynfekcji rąk, ograniczony kontakt z pracownikami, zachowanie odpowiedniego – dwumetrowego dystansu między obecnymi w budynku. Ewentualne konsultacje udzielane są wyłącznie telefonicznie i mailowo.