XLIX Olimpiada Literatury i Języka Polskiego

16 lutego 2019 roku w Kielcach odbyły się zawody okręgowe II stopnia XLIX Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Wziął w nich udział jeden uczeń naszej szkoły - Mateusz Kot z klasy 3H. W pierwszym etapie olimpiady uczeń pod kierunkiem Pani Agnieszki Czaj pisał pracę językową na temat: Polska mowa internetowa. Wysoko oceniona wypowiedź pisemna pozwoliła mu zakwalifikować się do następnego etapu.

Na zawodach drugiego stopnia uczestnicy musieli zmierzyć się z zadaniami testu gramatycznego oraz napisać do wyboru - rozprawkę, interpretację wiersza lub temat teatrologiczny. Mateusz Kot realizował rozprawkę: Granice wolności - granice odpowiedzialności. Przedstaw na wybranych przykładach, jak literatura włącza się w dyskusję nad tymi zagadnieniami. Wyniki wkrótce.