List otwarty

My, strajkujący nauczyciele III Liceum Ogólnokształcącego im. płk. Dionizego Czachowskiego w Radomiu, pragniemy przedstawić nasze stanowisko wobec akcji strajkowej. Czuliśmy się moralnie zobligowani zabrać głos w sprawach ważnych nie tylko dla nas – nauczycieli, ale przede wszystkim dla przyszłości oświaty w naszym kraju. Efektem takiej postawy było dołączenie do ogólnopolskiej akcji protestacyjnej, która miała na celu zwrócenie uwagi opinii publicznej nie tylko na poziom wynagrodzeń nauczycieli, ale przede wszystkim na problemy zagrażające dobru polskiej szkoły. Kolejna reforma oświaty przynosi chaos, kumulację dwóch roczników uczniów oraz przeładowane i anachroniczne podstawy programowe.

Po blisko trzech tygodniach protestu oraz licznych próbach bezowocnych negocjacji ze stroną rządową kontynuacja akcji strajkowej naszym zdaniem, niestety, straciła sens. Dlatego jesteśmy zmuszeni zakończyć dotychczasowy protest, kierując się przede wszystkim dobrem uczniów naszej szkoły. Decyzja ta podyktowana jest troską o przyszłość młodzieży oraz wzięciem odpowiedzialności za właściwy przebieg procesu edukacyjnego. Nie jest nam obojętne, że od tak długiego czasu uczniowie nie mogą brać udziału w zajęciach lekcyjnych.

W związku z postawą zaprezentowaną w czasie protestu czujemy się moralnymi zwycięzcami. Jesteśmy świadomi, że strajk nie przyniósł jak na razie wymiernych skutków ze względu na brak jakiejkolwiek merytorycznej reakcji ze strony rządowej.

Ufamy jednak, że tragiczna sytuacja w polskiej edukacji wkrótce zostanie dostrzeżona przez organy odpowiedzialne za decyzje oświatowe.

Mamy nadzieję, że zostaną podjęte odpowiednie działania przywracające godność profesji nauczycielskiej i powagę polskiej szkoły.

 

Nauczyciele biorący udział
w akcji strajkowej