Debata oksfordzka - "Prace domowe nie powinny być zadawane"

W poniedziałek, 18 marca 2019 roku, odbyła się w naszym liceum debata oksfordzka na temat "Prace domowe nie powinny być zadawane" zorganizowana przez „StudylessKnowmore” (projekt społeczny współtworzony przez uczniów naszego liceum). Rywalizowali w niej uczniowie z "Elektronika" i "Czachowskiego". Pierwsi stali po stronie propozycji, natomiast drudzy opozycji. Podczas trwania samej debaty padało wiele ciekawych i konstruktywnych argumentów, które strona przeciwna starała się podważyć. Widać było również zaangażowanie ze strony publiczności, która najlepsze argumenty nagradzała gromkimi brawami. Po skończeniu debaty jury ogłosiło zwycięzców, którymi niespodziewanie okazały się... obie drużyny! Wynik to remis. Jak widać, temat prac domowych jest niezwykle skomplikowany, a kwestia ich obecności w obowiązkach ucznia jest trudna do rozstrzygnięcia.