Bezpłatne badania pod kątem raka jąder dla wszystkich uczniów

      

13 grudnia br. (czwartek) w godzinach od 9.00- 12.00 na terenie naszej szkoły odbędą się BEZPŁATNE BADANIA pod kątem raka jąder dla wszystkich uczniów oraz personelu męskiego naszej szkoły. Jest możliwość również w tym terminie na wykonanie badania także nieodpłatnie przez wszystkich chętnych mężczyzn z rodzin naszych uczniów, kadry nauczycielskiej
i niepedagogicznej oraz absolwentów.

       Badania przeprowadzać będzie laboratorium analiz medycznych MEDICA, a koordynatorem z ramienia szkoły będzie Pan Norbert Sałuda- wychowawca kl. 2d.

Materiały do pobrania:

Zgoda na pobranie krwi

Informacja prasowa

Plakat1

Plakat2

Plakat3