Rządowy program "Wyprawka szkolna" 2018

17 września 2018 roku przyjęta została Uchwała nr 126/2018 Rady Ministrów w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”.

Celem przyjętego programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów przez dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych jest jedną z form realizacji zadania wyrównywania szans edukacyjnych, podnoszenia jakości kształcenia uczniów niepełnosprawnych, a w konsekwencji zwiększania ich szans edukacyjnych.

Informujemy również, że na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej pod adresem https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/wyprawka-szkolna-2018-2019-przyjeta-przez-rade-ministrow.html została zamieszczona informacja na temat Rządowego programu „Wyprawka szkolna”.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych

Uchwała nr 126/2018 Rady Ministrów z dnia 17 września 2018 roku w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 roku - "Wyprawka szkolna".