Informacja dotycząca rekrutacji

Informujemy, że najbliższe dyżury szkolnej komisji rekrutacyjnej III Liceum w Radomiu odbędą się w następujących terminach:

  • 28.06.2018 (czwartek) - od godziny 8:00 do godziny 15:00
  • 29.06.2018 (piątek) - od godziny 8:00 do godziny 15:00
  • 02.07.2018 (poniedziałek) - od godziny 10:00 do godziny 14:00

Jednocześnie przypominamy, że w dniu 06.07.2018 roku (piątek) o godzinie 12:00 zostanie w naszej szkole ogłoszona lista kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do naszego liceum.

Od 06.07.2018 roku (piątek) od godziny 12:00 przyjmujemy od kandydatów zakwalifikowanych do naszego liceum oryginały dokumentów (oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego) oraz trzy zdjęcia podpisane imieniem i nazwiskiem kandydata, jeśli nie dostarczył ich w poprzednim etapie. W tym etapie kandydaci zakwalifikowani i/lub ich rodzice/prawni opiekunowie będą potwierdzali wolę przyjęcia kandydata do III Liceum w Radomiu.

WAŻNE!!! - Kandydaci, którzy nie zostaną zakwalifikowani do oddziałów klasy pierwszej III Liceum w Radomiu na rok szkolny 2018/2019, będą mogli odebrać dokumenty tylko i wyłącznie w obecności swoich rodziców / prawnych opiekunów. Dokumenty będzie mógł odebrać także sam rodzic / prawny opiekun kandydata, jeśli kandydat nie może pojawić się osobiście.