Informacja dotycząca rekrutacji

Zgodnie z komunikatem przekazanym do szkoły przez Dyrektor Wydziału Kształcenia Ponadpodstawowego i Zawodowego Kuratorium Oświaty w Warszawie zapisy w tymże komunikacie są nadrzędne w stosunku do zapisów w kolumnie 9 wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych w miejscach, gdzie wprowadzono zapis „laureat I, II, III miejsca” (załącznik nr 2 do wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych - rok szkolny 2017/18 na stronie internetowej: http://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/12319,Wykaz-zawodow-wiedzy-artystycznych-i-sportowych-rok-szkolny-201718.html).

Obecnie miejscem uznawanym za wysokie jest tytuł laureata (inny zwycięski tytuł np. Hiperon, Mistrz, Złote Pióro), bez względu na miejsce/stopień lub miejsce I – III w konkursach, w których organizator nie przewidział zwycięskich tytułów.