Najpiękniejsza kartka wielkanocna w języku niemieckim

Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu zorganizował w kwietniu międzyszkolny konkurs językowo-plastyczny pt. ,,Osterkarten - Najpiękniejsza Kartka Wielkanocna w Języku Niemieckim". Adresatami konkursu byli uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i liceów z całego powiatu radomskiego oraz z Radomia. Prace, które można było składać do 9 kwietnia 2018 roku, były oceniane pod względem poprawności językowej, techniki wykonania, staranności i samodzielności wykonania oraz zgodności pracy z wymogami regulaminu. Laureatami w kategorii szkół ponadpodstawowych zostali: 

  • I miejsce: Natalia Kiepel z kl.I z Zespołu Szkół Plastycznych w Radomiu,
  • II miejsce: Wiktoria Jarecka z kl. If z III Liceum w Radomiu,
  • III miejsce: Weronika Sałbut z kl.Ig z III Liceum w Radomiu.

Wszyscy zwycięzcy otrzymali dyplomy i cenne nagrody rzeczowe. Opiekę merytoryczną nad częścią językową sprawowała nauczycielka języka niemieckiego, pani Izabela Bujak.

Zdjęcia - prace Weroniki Sałbut z klasy Ig