Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej pod patronatem Zbigniewa Ku藕miuka

Cele Konkursu:

- popularyzacja idei integracji i聽wiedzy o聽UE w艣r贸d uczni贸w
- rozwijanie zainteresowa艅 dotycz膮cych szeroko rozumianej problematyki europejskiej
- kszta艂towanie umiej臋tno艣ci korzystania z聽r贸偶norodnych 藕r贸de艂 dotycz膮cych problematyki europejskiej

1. Uczestnikami Konkursu mog膮 by膰 pe艂noletni uczniowie III聽Liceum Og贸lnokszta艂c膮cego w聽Radomiu oraz uczniowie posiadaj膮cy tymczasowy dow贸d osobisty.

2. Uczniowie zg艂aszaj膮 sw贸j udzia艂 w聽Konkursie poprzez dostarczenie wype艂nionej karty zg艂oszenia (za艂膮cznik 1). Karta zg艂oszenia dost臋pna b臋dzie u聽p.聽Emilii Chodak. Wype艂nion膮 kart臋 zg艂oszenia nale偶y z艂o偶y膰 osobi艣cie do dnia 30聽marca do mgr Emilii Chodak.

3. Konkurs sk艂ada膰 si臋 b臋dzie z聽50聽pyta艅 testowych wielokrotnego wyboru. Czas na rozwi膮zanie testu to 60聽minut.

4. W przypadku uzyskania przez uczestnik贸w jednakowej liczby punkt贸w uniemo偶liwiaj膮cej wy艂onienie laureata sprawdza si臋 zadania do pierwszego b艂臋du, gdy偶 zadania w聽te艣cie s膮 uk艂adane od najtrudniejszego do naj艂atwiejszego. Je偶eli po przyj臋ciu kryterium dodatkowego w聽dalszym ci膮gu nie ma mo偶liwo艣ci wy艂onienia zwyci臋zcy Komisja Szkolna przeprowadza dogrywk臋 w聽formie odpowiedzi ustnej na dwa wylosowane pytania

5. Konkurs odb臋dzie si臋 5聽kwietnia 2018 roku o聽godzinie 12:15.

6. Og艂oszenie wynik贸w nast膮pi 16聽kwietnia.

7. W聽celu przeprowadzenia Konkursu powo艂uje si臋 Komisj臋 Konkursow膮. W聽sk艂ad Komisji wchodz膮:

  • mgr Wojciech Chrzanowski - przewodnicz膮cy
  • mgr Emilia Chodak - sekretarz
  • mgr Joanna Wo藕niak - cz艂onek
  • mgr Anna Ko艂odziejska - cz艂onek

Do zada艅 Komisji nale偶y przeprowadzenie Konkursu oraz czuwanie nad jego przebiegiem.

8. Laureat Konkursu w聽dniach 1.06- 5.06. 2018 roku wyjedzie do Brukseli. Za zaj臋cie II i聽III miejsca 鈥 nagrody rzeczowe.

9. Organizatorzy Konkursu zastrzegaj膮 sobie prawo do publikacji zdj臋膰 i聽materia艂贸w zarejestrowanych podczas przebiegu Konkursu na stronie internetowej III聽LO w聽Radomiu.

10. Przyst臋puj膮c do Konkursu, uczestnicy wyra偶aj膮 zgod臋 na publikacj臋 ich danych osobowych oraz wizerunku (zgodnie z聽Ustaw膮 z聽dnia 29聽sierpnia 1997 roku o聽ochronie danych osobowych).

11. Przyst膮pienie do Konkursu jest jednoznaczne z聽zaakceptowaniem Regulaminu Konkursu.

Tematyka Konkursu:

- historia UE
- idea integracji europejskiej w聽perspektywie historycznej
- geneza i聽rozw贸j UE
- instytucje UE
- ojcowie i聽symbole UE
- struktury UE
- traktaty unijne
- unia gospodarczo- walutowa- wsp贸lna waluta- euro
- polityka gospodarcza i聽regionalna UE

Za艂膮cznik nr 1