Konkurs "Wybieram wybory" - 2 edycja

W dniu 9 listopada 2017 roku został przeprowadzony w naszym liceum etap szkolny II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram wybory” poświęconego w całości wyborom samorządowym, które odbędą się jesienią przyszłego roku.Celem tego konkursu jest upowszechnianie wiedzy na temat prawa wyborczego – w szczególności dotyczącego wyborów samorządowych, propagowanie idei udziału w tych wyborach oraz świadomego uczestnictwa w procesie wyborczym.

Do etapu szkolnego przystąpiło 18 uczniów z klas pierwszych, drugich i trzecich. Konkurs polegał na uzupełnieniu testu wyboru składającego się z 25 pytań. Zakres tematyczny pytań obejmował działy I i II oraz VII - IX Kodeksu wyborczego – zawierające przepisy wstępne, zapisy o organach wyborczych oraz przepisy dotyczące wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego, wyborów wójta, burmistrza i prezydenta miasta, a także przepisy karne.

Wyniki etapu szkolnego ogłoszone będą 16 listopada. Uczestnikom konkursu życzymy powodzenia.