Konkurs recytatorski z okazji 50. rocznicy śmierci Haliny Poświatowskiej

Regulamin szkolnego konkursu recytatorskiego
ogłoszonego z okazji 50. rocznicy śmierci Haliny Poświatowskiej

 1. Organizatorkami konkursu są: Małgorzata Borudzińska-Frąk – nauczycielka języka polskiego, Agnieszka Czaj – nauczycielka języka polskiego oraz Agnieszka Popiel – nauczyciel bibliotekarz.

2. Regulamin konkursu dostępny jest w bibliotece szkolnej, na stronie internetowej szkoły oraz na facebooku biblioteki szkolnej.

3. Celem konkursu jest rozwijanie zdolności recytatorskich, popularyzacja poezji wśród młodzieży, rozbudzanie wrażliwości na piękno języka poetyckiego oraz upowszechnianie kultury żywego słowa, zachęcanie uczniów do występów publicznych, uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze, promocja szkolnych talentów recytatorskich oraz kształtowanie umiejętności autoprezentacji.

4. Konkurs polega na recytacji dowolnie wybranego jednego lub dwóch wierszy (w przypadku krótkiej formy) autorstwa Haliny Poświatowskiej.

5. Konkurs recytatorski odbędzie się w dniu 25.10.2017 roku (środa) o godzinie 12:00. Miejsce przeprowadzania konkursu zostanie podane uczestnikom w terminie późniejszym.

6. Uczestnicy konkursu są zobowiązani przesłać teksty wybranych do recytacji wierszy do dnia 20.10.2017 roku (piątek) na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., podając jednocześnie swoje dane (imię, nazwisko, klasa). W tytule wiadomości należy wpisać słowo „Recytacja”.

7. Uczestników konkursu będzie oceniać jury konkursowe, w którego skład wchodzą wszyscy organizatorzy konkursu.

8. Wystąpienia uczestników konkursu będą oceniane pod względem doboru repertuaru, dykcji, interpretacji oraz ogólnego wyrazu artystycznego.

9. Ocenianie recytacji przez członków jury jest tajne.

10. Kolejność recytacji uczestników będzie miała miejsce według listy alfabetycznej wszystkich uczestników konkursu.

11. Informacja o wynikach konkursu zostanie podana na stronie internetowej szkoły oraz na facebooku biblioteki szkolnej.

12. Trzech najlepszych uczestników konkursu otrzyma pamiątkowe dyplomy oraz nagrody książkowe.

13. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do publikacji zdjęć i materiałów zarejestrowanych podczas przebiegu konkursu na stronie internetowej szkoły oraz na facebooku biblioteki szkolnej.

14. Przystępując do konkursu, uczestnicy wyrażają zgodę na publikację ich danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych – Dz. U. nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz wizerunku na stronie internetowej szkoły oraz facebooku biblioteki szkolnej.

15. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu przez uczestnika.

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!!!