Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych

W roku szkolnym 2016/2017 uczennica klasy 1e Justyna Pańczak uczestniczyła
w ramach projektu – Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych- najlepsza inwestycja w człowieka w roku szkolnym 2016/2017 od kierunkiem nauczyciela Pawła Michalczewskiego.


Tytułem projektu: Bryły platońskie jako szczególny rodzaj brył.

Uczennica zrealizowała ten projekt poprzez min. przeprowadzenie zajęć, zorganizowanie wystawy i przygotowanie materiałów do gabloty szkolnej na ten temat.