Konkursy matematyczne

10 listopada 2016 roku rozpoczęła się XVIII edycja Powszechnego Internetowego Konkursu dla uczniów szkół średnich – MATEMATYKA. Konkurs organizowany jest przez wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Zachęcamy uczniów naszego liceum do udziału w tym konkursie. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących konkursu, zapraszamy na stronę https://konkurs.mini.pw.edu.pl

Zachęcamy również do udziału w konkursie „Zobaczyć matematykę” organizowanym przez Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie. Uczestnik tego konkursu powinien przygotować samodzielnie stronę w języku HTML bądź PHP z użyciem grafik lub animacji, wykorzystując wyłącznie powszechnie dostępne niekomercyjne oprogramowanie i technologie. Tematem pracy powinna być wizualizacja zagadnienia związanego z matematyką, przedstawiona w atrakcyjny sposób, ułatwiający zrozumienie prezentowanych treści dzięki wykorzystaniu środków technicznych. I etap - nadsyłanie prac - do 14 lutego 2017 roku (o przyjęciu pracy do konkursu decyduje data stempla pocztowego). W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących konkursu, zapraszamy na stronę http://www.zobaczycmatematyke.pl