Informacja dotycząca rekrutacji uzupełniającej

Przypominamy, że kandydaci zakwalifikowani w rekrutacji uzupełniającej do oddziałów klasy pierwszej III Liceum w Radomiu na rok szkolny 2018/2019 muszą potwierdzić wolę przyjęcia do szkoły w terminie od 29 sierpnia 2018 roku od godziny 12:00 do 30 sierpnia 2018 roku do godziny 16:00. 

 

Informacja dotycząca rekrutacji uzupełniającej

Informujemy, że składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym odbywa się jedynie w poniższym terminie:

  • 13 lipca 2018 roku (piątek) - od godziny 8:00 do godziny 16:00
  • 16 lipca 2018 roku (poniedziałek) - od godziny 8:00 do godziny 16:00

Prosimy, by podania o przyjęcie kandydatów do szkoły w ramach rekrutacji uzupełniającej były napisane przez rodziców / prawnych opiekunów tychże kandydatów. Do podania należy dołączyć kopię świadectwa ukończenia gimnazjum, kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata dodatkowych kryteriów (jeśli kandydat je spełnia), jeśli dokumenty te nie były dostarczone wcześniej do III Liceum w Radomiu jako szkoły I wyboru kandydata.

 

Informacja dotycząca rekrutacji

Informujemy, że najbliższe dyżury szkolnej komisji rekrutacyjnej III Liceum w Radomiu odbędą się w następujących terminach:

  • 28.06.2018 (czwartek) - od godziny 8:00 do godziny 15:00
  • 29.06.2018 (piątek) - od godziny 8:00 do godziny 15:00
  • 02.07.2018 (poniedziałek) - od godziny 10:00 do godziny 14:00

Jednocześnie przypominamy, że w dniu 06.07.2018 roku (piątek) o godzinie 12:00 zostanie w naszej szkole ogłoszona lista kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do naszego liceum.

Od 06.07.2018 roku (piątek) od godziny 12:00 przyjmujemy od kandydatów zakwalifikowanych do naszego liceum oryginały dokumentów (oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego) oraz trzy zdjęcia podpisane imieniem i nazwiskiem kandydata, jeśli nie dostarczył ich w poprzednim etapie. W tym etapie kandydaci zakwalifikowani i/lub ich rodzice/prawni opiekunowie będą potwierdzali wolę przyjęcia kandydata do III Liceum w Radomiu.

WAŻNE!!! - Kandydaci, którzy nie zostaną zakwalifikowani do oddziałów klasy pierwszej III Liceum w Radomiu na rok szkolny 2018/2019, będą mogli odebrać dokumenty tylko i wyłącznie w obecności swoich rodziców / prawnych opiekunów. Dokumenty będzie mógł odebrać także sam rodzic / prawny opiekun kandydata, jeśli kandydat nie może pojawić się osobiście.

 

Informacja dotycząca rekrutacji

Zgodnie z komunikatem przekazanym do szkoły przez Dyrektor Wydziału Kształcenia Ponadpodstawowego i Zawodowego Kuratorium Oświaty w Warszawie zapisy w tymże komunikacie są nadrzędne w stosunku do zapisów w kolumnie 9 wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych w miejscach, gdzie wprowadzono zapis „laureat I, II, III miejsca” (załącznik nr 2 do wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych - rok szkolny 2017/18 na stronie internetowej: http://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/12319,Wykaz-zawodow-wiedzy-artystycznych-i-sportowych-rok-szkolny-201718.html).

Obecnie miejscem uznawanym za wysokie jest tytuł laureata (inny zwycięski tytuł np. Hiperon, Mistrz, Złote Pióro), bez względu na miejsce/stopień lub miejsce I – III w konkursach, w których organizator nie przewidział zwycięskich tytułów.

 

III Liceum w Radomiu realizuje Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Wniosek III Liceum Ogólnokształcącego im. płk. Dionizego Czachowskiego w Radomiu dotyczący uczestnictwa szkoły w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa został pozytywnie zaakceptowany, co bezpośrednio wiąże się z faktem otrzymania przez nasze liceum dotacji w wysokości 15 tysięcy złotych na zakup nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej.

W ramach realizacji Programu każdy oddział naszego liceum realizuje inny projekt edukacyjny z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej. Ponadto, kontynuujemy współpracę z Miejską Biblioteką Publiczną oraz Biblioteką Pedagogiczną w Radomiu oraz promujemy czytelnictwo wśród członków społeczności szkolnej III Liceum w Radomiu i w środowisku lokalnym.

Program, który będziemy realizować do końca grudnia 2018 roku, przyczyni się do powiększenia księgozbioru biblioteki szkolnej, poza tym dzięki udziałowi w tym Programie uczniowie będą mogli rozwinąć swoje pasje i zainteresowania, a wśród nich oczywiście te czytelnicze.

Zachęcamy do obserwowania zakładki dotyczącej realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. O wszystkich działaniach będziemy informować na bieżąco. :)

Szczegóły dotyczące realizacji Programu - TUTAJ