Komunikat o potwierdzaniu deklaracji elektronicznych

Komunikat Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie o potwierdzaniu deklaracji elektronicznych:

"Informujemy, że absolwenci mogą składać deklaracje maturalne na egzamin w roku szkolnym 2020/2021 także w formie elektronicznej. Prosimy, aby każda osoba, która prześle drogą elektroniczną deklarację, otrzymała potwierdzenie odebrania dokumentu wraz przypomnieniem o konieczności sprawdzenia, czy ma obowiązek wniesienia opłaty za egzamin/y.

Przypominamy, że absolwent ma obowiązek wniesienia opłaty za każdy egzamin, do którego przystępuje po raz trzeci. Obowiązek opłaty dotyczy także osób, które zamierzają przystąpić do egzaminu dodatkowego na poziomie rozszerzonym – tego samego, który zadeklarowali w poprzednich latach, ale nie przystąpili do niego."

 

Procedury bezpieczeństwa w bibliotece szkolnej

Procedury bezpieczeństwa mające na celu zapobieganie
i przeciwdziałanie COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły
obowiązujące w bibliotece szkolnej
III Liceum Ogólnokształcącego im. płk. Dionizego Czachowskiego w Radomiu
(Procedury obowiązują od 1 września 2020 roku)

 

1. Harmonogram pracy biblioteki będzie dostosowany do potrzeb i możliwości szkoły; będzie udostępniony w dzienniku elektronicznym.

2. Uczniowie uczestniczący w zajęciach na terenie szkoły mogą korzystać z biblioteki. Pozostali uczniowie muszą zgłaszać potrzebę korzystania z biblioteki do nauczycieli bibliotekarzy, wysyłając wiadomości w dzienniku z dziennym wyprzedzeniem.

3. Należy wyznaczyć strefy dostępne dla pracownika biblioteki wraz z wytyczoną bezpieczną odległością – zapewniającą zachowanie odpowiednich odległości między pracownikiem a użytkownikami.

4. W bibliotece mogą przebywać maksymalnie 2 osoby, osoba wypożyczająca lub oddająca książki.

5. Zaleca się, jak najczęstsze wietrzenie pomieszczenia, dezynfekcję klamek, klawiatur, telefonów, włączników światła i innych powierzchni lub elementów wyposażenia często używanych.

6. Po przyjęciu książek od czytelnika należy każdorazowo zdezynfekować ręce i zdezynfekować blat, na którym leżały książki.

7. Przyjęte książki powinny zostać odłożone na okres 2 dni do skrzyni, pudła, torby lub na wydzielone półki, oznaczone datą zwrotu, odizolowane od innych egzemplarzy.

 

Dodatkowe informacje dotyczące zebrań z rodzicami

1. Rodzic bądź opiekun prawny zjawia się w szkole najwcześniej 10 minut przed rozpoczęciem zebrania, prosimy, aby obecny był tylko jeden z rodziców / opiekunów prawnych.

2. Obowiązkowa dezynfekcja rąk po wejściu do szkoły.

3. Przebywający na terenie szkoły rodzic / opiekun prawny powinien zakrywać usta i nos przy użyciu maseczki bądź przyłbicy.

4. Rodzic bądź opiekun prawny powinien mieć ze sobą własny długopis.

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Informujemy, że rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się w dniu 1 września 2020 roku według następującego harmonogramu:

  • Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 dla uczniów klas pierwszych odbędzie się o godzinie 9:30 na dużej sali gimnastycznej. Bardzo prosimy o zachowanie reżimu sanitarnego poprzez założenie maseczki na nos i usta, dezynfekcję rąk oraz bezpieczny dystans wobec innych uczestników uroczystości.
  • Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 dla uczniów klas drugich i trzecich odbędzie się zdalnie za pośrednictwem platformy MS Teams o godzinie 12:00.

Msza święta odbędzie się w Katedrze pw. Opieki Najświętszej Maryi Panny w Radomiu o godzinie 8:00.

 

Harmonogram wydawania świadectw maturalnych 2020

Informujemy, że świadectwa maturalne będą wydawane w dniu 12 sierpnia 2020 roku (środa)
według ustalonego harmonogramu

Klasa 3A         8:00 - 8:30

Klasa 3B         8:30 - 9:00

Klasa 3C         9:00 - 9:30

Klasa 3D         9:30 - 10:00

Klasa 3E         10:00 - 10:30

Klasa 3F         10:30 - 11:00

Klasa 3G         11:00 - 11:30

Absolwenci     11:30 - 12:00