LISTA PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH OBOWIĄZUJĄCYCH W III LO W

ROKU SZKOLNYM 2019/2020 - klasy pierwsze

 

Lp Przedmiot Klasa Autor podręcznika Tytuł podręcznika Poziom Wydawca
1 j. polski 1 po szkole podstawowej D. Chemperek, A. Kalbarczyk, D. Trześniowski Oblicza epok, Cz. 1 zakres podstawowy i rozszerzony, Oblicza epok, Cz. 2 zakres podstawowy i rozszerzony, podstawowy i rozszerzony WSiP
2 j. polski 1 po gimnazjum D. Chemperek, A. Kalbarczyk Nowe - Zrozumieć tekst. Zrozumieć człowieka. Zakres podstawowy i rozszerzony podstawowy i rozszerzony WSiP
3 j. angielski 1 po szkole podstawowej T. Falla, P. Davis Solutions Gold - Pre - intermediate / Solutions Gold - Intermediate podstawowy i rozszerzony OXFORD
4 j. angielski 1 po gimnazjum S. Kay, V. Jones, D. Brayshaw, B. Michałowski Matura Focus 3 B1 / B1+ PEARSON
5 j. niemiecki 1 po szkole podstawowej A. Kryczyńska-Pham Effekt 1 podstawowy WSiP
6 j. niemiecki 1 po gimnazjum A. Kryczyńska-Pham, J. Szczęk Fokus podstawowy WSiP
7 historia 1 S. Roszek, J. Kłaczkow Poznać przeszłość. Wiek XX podstawowy Nowa Era
8 historia 1 po szkole podstawowej R. Kulesza, K. Kowalewski Zrozumieć przeszłość rozszerzony Nowa Era
9 historia 1 po szkole podstawowej M. Pawlak, A. Szweda Poznać przeszłość podstawowy Nowa Era
10 matematyka 1A, 1C - po szkole podstawowej M. Kurczab, E. Kurczab, E. Świda Matematyka. Podręcznik do liceów i techników. Klasa 1. Zakres podstawowy. Zbiór zadań do liceów i techników. Zakres podstawowy. Klasa 1. podstawowy Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro
11 matematyka 1B, 1D, 1E - po szkole podstawowej M. Kurczab, E. Kurczab, E. Świda Matematyka. Podręcznik do liceów i techników. Klasa 1. Zakres rozszerzony. Zbiór zadań do liceów i techników. Zakres rozszerzony. Klasa 1. rozszerzony Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro
12 matematyka 1AG, 1CG - po gimnazjum M. Kurczab, E. Kurczab, E. Świda Matematyka. Podręcznik do liceów i techników. Klasa 1. Zakres podstawowy. Zbiór zadań do liceów i techników. Zakres podstawowy. Klasa 1. podstawowy Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro
13 matematyka 1BG, 1DG, 1EG - po gimnazjum M. Kurczab, E. Kurczab, E. Świda Matematyka. Podręcznik do liceów i techników. Klasa 1. Zakres rozszerzony. Zbiór zadań do liceów i techników. Zakres rozszerzony. Klasa 1. rozszerzony Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro
14 podstawy przedsiębiorczości 1 Z. Makieła, T. Rachwał Krok w przedsiębiorczość. Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadgimnazjalnych podstawowy Nowa Era
15 wiedza o społeczeństwie 1 - po gimnazjum A. Janicki W centrum uwagi - szkoły ponadgimnazjalne podstawowy Nowa Era
16 wiedza o społeczeństwie 1 - po szkole podstawowej A. Janicki, J. Kięczkowska, M. Menz W centrum uwagi - szkoły ponadpodstawowe podstawowy Nowa Era
17 biologia 1 - po szkole podstawowej M. Guzik, R. Kozik, R. Matuszewska, W. Zamachowski Biologia na czasie rozszerzony Nowa Era
18 chemia 1 - po gimnazjum R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod To jest chemia. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy podstawowy Nowa Era
19 chemia 1B, 1C, 1D, 1E - po szkole podstawowej R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod To jest chemia 1. Chemia ogólna i nieorganiczna dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. podstawowy Nowa Era
20 chemia 1A - po szkole podstawowej R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod To jest chemia 1. Chemia ogólna i nieorganiczna dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. rozszerzony Nowa Era
21 fizyka 1 - po gimnazjum M. Braun, W. Śliwa Odkryć fizykę podstawowy Nowa Era
22 fizyka 1 - po szkole podstawowej M. Braun, W. Śliwa / M. Braun, K. Byczuk, E. Wójtowicz Odkryć fizykę / Zrozumieć fizykę podstawowy / rozszerzony Nowa Era
23 informatyka 1 - po szkole podstawowej G. Koba Informatyka. Teraz bajty podstawowy Migra
24 informatyka 1 - po gimnazjum G. Koba Informatyka. Z nowym bitem podstawowy Migra

 

LISTA PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH OBOWIĄZUJĄCYCH W III LO W

ROKU SZKOLNYM 2019/2020 - klasy drugie i trzecie

 

Lp Przedmiot Klasa Autor podręcznika Tytuł podręcznika Poziom Wydawca
1 j. polski 2 D. Chemperek, A. Kalbarczyk, D. Trześniowski cNowe - Zrozumieć tekst. Zrozumieć człowieka. Zakres podstawowy i rozszerzony podstawowy i rozszerzony WSiP
2 j. polski 3 D. Chemperek, A. Kalbarczyk, D. Trześniowski Nowe - Zrozumieć tekst. Zrozumieć człowieka. Zakres podstawowy i rozszerzony podstawowy i rozszerzony WSiP
3 j. angielski 2 S. Kay, V. Jones, D. Brayshaw, B. Michałowski Matura FOcus 3 B1 / B1+ PEARSON
4 j. angielski 2 M. Umińska, B. Hastings, B. Frapnell / V. Evans, J. Dodey Longman Repetutorium Maturalne - wieloletnie - p. podstawowy 2 w 1 / Matura Repetytorium - p. rozszerzony podstawowy i rozszerzony PEARSON / EXPRESS PUBLISHING
5 j. angielski 3 M. Umińska, B. Hastings, B. Trapnell / V. Evans, J. Dodey Longman Repetytorium Maturalne - wieloletnie - p. podstawowy 2 w 1 kontynuacja / Matura Repetytorium - p. rozszerzony - kontynuacja podstawowy i rozszerzony PEARSON / EXPRESS PUBLISHING
6 j. niemiecki 2, 3 A. Kryczyńska-Pham, J. Szczęk Fokus podstawowy WSiP
7 historia 2, 3 Ryszard Kulesza, Krzysztof Kowalewski Zrozumieć przeszłość - seria: cz. 1 Starożytność i średniowiecze, cz. 2 Dzieje nowożytne, cz. 3 Lata 1815 - 1939, cz. 4 Dzieje najnowsze po 1939 roku rozszerzony Nowa Era
8 historia i społeczeństwo 2, 3 Tomasz Maćkowiak / Iwona Janicka, Jarosław Centek / Karol Kłudziński Poznać przeszłość - seria: cz. 2 Ojczysty Panteon, Rządzący i rządzeni i ojczyste spory, cz. 3 Wojna i wojskowość, Europa i świat rozszerzony Nowa Era
9 wiedza o społeczeństwie 2, 3 A. Janicki, M. Menz, J. Kięczkowska W centrum uwagi rozszerzony Nowa Era
10 matematyka 2A, 2B, 2C, 2E M. Kurczab, E. Kurczab, E. Świda Zbiór zadań do liceów i techników. Zakres podstawowy. Klasa 2. podstawowy Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro
11 matematyka 2D, 2F, 2G M. Kurczab, E. Kurczab, E. Świda Zbiór zadań do liceów i techników. Zakres rozszerzony. Klasa 2. rozszerzony Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro
12 matematyka 3A, 3B, 3C, 3E M. Kurczab, E. Kurczab, E. Świda Zbiór zadań do liceów i techników. Zakres podstawowy. Klasa 3. podstawowy Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro
13 matematyka 3D, 3F, 3G M. Kurczab, E. Kurczab, E. Świda Zbiór zadań do liceów i techników. Zakres rozszerzony. Klasa 3. rozszerzony Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro
14 geografia 2, 3 M. Wąckowski, R. Malmon, T. Rachwał Oblicza geografii 1, 2, 3 rozszerzony Nowa Era
15 biologia 2 M. Guzik, R. Kozik, R. Matuszewska, E. Jastrzębska Biologia na czasie 1 i 2 rozszerzony Nowa Era
16 chemia 3 M. Litwin, S. Styka-Wlazło, J. Szymońska To jest chemia 2. Chemia organiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum rozszerzony Nowa Era
17 chemia 2A, 2B M. Litwin, S. Styka-Wlazło, J. Szymońska To jest chemia 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum rozszerzony Nowa Era
18 fizyka 2 M. Braun, K. Byczuk, E. Wójtowicz Zrozumieć fizykę. cz. 1 i 2. Zbiór zadań, bracia Mendel cz. 1, 2 i 3 rozszerzony Nowa Era
19 fizyka 3 M. Braun, K. Byczuk, E. Wójtowicz Zrozumieć fizykę. cz. 3. Zbiór zadań, bracia Mendel cz. 1, 2 i 3 rozszerzony Nowa Era
20 informatyka 2, 3 G. Koba Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony rozszerzony Migra


Lista będzie na bieżąco aktualizowana wraz z pojawiającymi się nowymi numerami dopuszczeń MEN