Uniwersytety:

 

Politechniki:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Paw艂a II

Uniwersytet Gda艅ski

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Kielcach

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Uniwersytet Jagiello艅ski

Uniwersytet Kardyna艂a Stefana Wyszy艅skiego

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Uniwersytet 艁贸dzki

Uniwersytet Marii Curie Sk艂odowskiej

Uniwersytet Medyczny w 艁odzi

Uniwersytet Miko艂aja Kopernika

Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Szczeci艅ski

Uniwersytet 艢l膮ski

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

Uniwersytet w Bia艂ymstoku

Uniwersytet Warmi艅sko-Mazurski

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Wroc艂awski

Uniwersytet Zielonog贸rski

Politechnika Bia艂ostocka

Politechnika Cz臋stochowska

Politechnika Gda艅ska

Politechnika Koszali艅ska

Politechnika Krakowska

Politechnika Lubelska

Politechnika 艁贸dzka

Politechnika Opolska

Politechnika Pozna艅ska

Politechnika Rzeszowska

Politechnika 艢l膮ska

Politechnika 艢wi臋tokrzyska

Politechnika Warszawska

Politechnika Wroc艂awska

Akademie:

Wy偶sze Szko艂y:

Akademia G贸rniczo-Hutnicza

Akademia Morska w Gdyni

Akademia Muzyczna w Krakowie

Akademia Pedagogiki Specjalnej

Akademia Sztuk Pi臋knych w Krakowie

Akademia Teatralna w Warszawie

Akademia Techniczno-Humanistyczna

Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie

Pa艅stwowa Wy偶sza Szko艂a Filmowa, Telewizyjna i Teatralna w 艁odzi

Pa艅stwowa Wy偶sza Szko艂a Teatralna w Krakowie

Wy偶sza Szko艂a Biznesu w Radomiu

Wy偶sza Szko艂a Handlowa w Radomiu

Wy偶sza Szko艂a Oficerska Si艂 Powietrznych w D臋blinie

Kolegia:

Szko艂y G艂贸wne:

Kolegium Nauczycielskie w Radomiu

Nauczycielskie Kolegium J臋zyk贸w Obcych w Radomiu

Niepubliczne Nauczycielskie Kolegium J臋zyk贸w Obcych TWP w Radomiu

Szko艂a G艂贸wna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Szko艂a G艂贸wna Handlowa w Warszawie

Szko艂a G艂贸wna S艂u偶by Po偶arniczej w Warszawie