Uniwersytety:

 

Politechniki:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Uniwersytet Jagielloński

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Uniwersytet Morski w Gdyni

Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Szczeciński

Uniwersytet Śląski

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

Uniwersytet w Białymstoku

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Zielonogórski

Politechnika Białostocka

Politechnika Częstochowska

Politechnika Gdańska

Politechnika Koszalińska

Politechnika Krakowska

Politechnika Lubelska

Politechnika Łódzka

Politechnika Opolska

Politechnika Poznańska

Politechnika Rzeszowska

Politechnika Śląska

Politechnika Świętokrzyska

Politechnika Warszawska

Politechnika Wrocławska

Akademie:

Wyższe Szkoły:

Akademia Górniczo-Hutnicza

Akademia Muzyczna w Krakowie

Akademia Pedagogiki Specjalnej

Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie

Akademia Teatralna w Warszawie

Akademia Techniczno-Humanistyczna

Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie

Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu

Lotnicza Akademia Wojskowa

Szkoła Filmowa w Łodzi

Szkoły Główne:

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie