I Międzyszkolny Konkurs Recytatorski

W dniu 3 kwietnia 2014 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 7 odbył się I Międzyszkolny Konkurs Recytatorski w Języku Niemieckim "Die Magie des Wortes". W konkursie wzięli udział uczniowie z ośmiu radomskich szkół ponadgimnazjalnych.

Czytaj więcej: I Międzyszkolny Konkurs Recytatorski

Bist du ein Polyglotte?

Konkurs "Bist du ein Polyglotte?" odbędzie się w maju 2014 roku. Wszelkie informacje dotyczące tego konkursu będą zamieszczane na bieżąco.

Konkurs Piosenki Obcojęzycznej

I Szkolny Konkurs Piosenki Obcojęzycznej odbędzie się w kwietniu 2014 roku. Wszelkie informacje dotyczące tego konkursu będą zamieszczane na bieżąco.

I Międzyszkolny Konkurs Recytatorski

03.04.2014 roku w IX Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego odbędzie się I Międzyszkolny Konkurs Recytatorski w Języku Niemieckim "Die Magie des Wortes" adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Zgłoszenia chętnych uczniów prosimy kierować do dnia 14.02.2014 roku do p. prof. Agnieszki Ficek i p. prof. Beaty Pasek.

Wokół Muru Berlińskiego - Niemcy po II wojnie światowej

W dniu 31.01.2014 roku odbyła się V. Edycja Konkursu "Wokół Muru Berlińskiego - Niemcy po II wojnie światowej". W konkursie wzięło udział 17 uczniów z klas pierwszych, drugich i trzecich. Najwyższą liczbę punktów otrzymali:

Czytaj więcej: Wokół Muru Berlińskiego - Niemcy po II wojnie światowej