Klasy w roku szkolnym 2017/2018

Klasy pierwsze

Klasa Przedmioty rozszerzone J臋zyki
A biologia, chemia, j臋zyk angielski j臋zyk angielski i j臋zyk niemiecki
B geografia, wos, j臋zyk angielski j臋zyk angielski i j臋zyk niemiecki
C j臋zyk polski, historia, wos j臋zyk angielski i j臋zyk francuski
D matematyka, fizyka, informatyka j臋zyk angielski i j臋zyk niemiecki
E j臋zyk polski, historia, wos j臋zyk angielski i j臋zyk francuski
F matematyka, geografia, j臋zyk angielski j臋zyk angielski i j臋zyk niemiecki
G matematyka, informatyka, j臋zyk angielski j臋zyk angielski i j臋zyk niemiecki

Klasy drugie

Klasa Przedmioty rozszerzone J臋zyki
A biologia, chemia, j臋zyk angielski j臋zyk angielski i j臋zyk niemiecki
B geografia, wos, j臋zyk angielski j臋zyk angielski i j臋zyk niemiecki
C j臋zyk polski, historia, wos j臋zyk angielski i j臋zyk francuski
D matematyka, fizyka, informatyka j臋zyk angielski i j臋zyk niemiecki
E biologia, chemia, matematyka j臋zyk angielski i j臋zyk niemiecki
F matematyka, geografia, j臋zyk angielski j臋zyk angielski i j臋zyk niemiecki
G matematyka, informatyka, j臋zyk angielski j臋zyk angielski i j臋zyk niemiecki
H j臋zyk polski, historia, wos j臋zyk angielski i j臋zyk francuski

Klasy trzecie

Klasa Przedmioty rozszerzone J臋zyki
A biologia, chemia, j臋zyk angielski j臋zyk angielski i j臋zyk niemiecki
B geografia, wos, j臋zyk angielski j臋zyk angielski i j臋zyk niemiecki
C j臋zyk polski, historia, wos j臋zyk angielski i j臋zyk francuski
D matematyka, fizyka, informatyka j臋zyk angielski i j臋zyk niemiecki
E biologia, chemia, matematyka j臋zyk angielski i j臋zyk niemiecki
F matematyka, geografia, j臋zyk angielski j臋zyk angielski i j臋zyk niemiecki
G matematyka, informatyka, j臋zyk angielski j臋zyk angielski i j臋zyk niemiecki