Klasy w roku szkolnym 2021/2022

 

Klasy pierwsze

Klasa Przedmioty rozszerzone Języki
A biologia, chemia, język angielski język angielski i język niemiecki
B biologia, chemia, matematyka język angielski i język niemiecki
C język polski, historia, wos język angielski i język francuski
D matematyka, fizyka, informatyka język angielski i język niemiecki
E język polski, historia, wos język angielski i język niemiecki
F matematyka, geografia, język angielski język angielski i język niemiecki
G matematyka, informatyka, język angielski język angielski i język niemiecki
H wos, geografia, język angielski język angielski i język niemiecki

  

Klasy drugie

Klasa Przedmioty rozszerzone Języki
A biologia, chemia, język angielski język angielski i język niemiecki
B biologia, chemia, język angielski język angielski i język niemiecki
C język polski, historia, wos język angielski i język francuski
D matematyka, fizyka, informatyka język angielski i język niemiecki
E język polski, historia, wos język angielski i język francuski
F matematyka, geografia, język angielski język angielski i język niemiecki
G matematyka, informatyka, język angielski język angielski i język niemiecki

 

Klasy trzecie

Klasa Przedmioty rozszerzone Języki
A biologia, chemia, język angielski język angielski i język niemiecki
B matematyka, geografia, język angielski język angielski i język niemiecki
C język polski, historia, wos język angielski i język francuski
D matematyka, fizyka, informatyka język angielski i język niemiecki
E matematyka, informatyka, język angielski język angielski i język niemiecki
AG biologia, chemia, język angielski język angielski i język niemiecki
BG matematyka, geografia, język angielski język angielski i język niemiecki
CG język polski, historia, wos język angielski i język francuski
DG matematyka, fizyka, informatyka język angielski i język niemiecki
EG matematyka, informatyka, język angielski język angielski i język niemiecki