Kalendarium

1906 - powstanie szkoły pod nazwą Zakłady Naukowe Żeńskie Marii Gajl
1908 - nowa siedziba szkoły - ul. Sienkiewicza 2 i ul. Piłsudskiego 8
1908-1909 - 14 pierwszych absolwentek
1912 - zakup nieruchomości przy ul. Traugutta 44
1925 - powstanie "Koła Przyjaciół Młodzieży Gimnazjum Marii Gajl w Radomiu"
1926 - dzierżawa dwu działek leśnych i budowa willi "Radosna"
1932 - powstanie Szkoły Powszechnej
1933 - rozbudowa szkoły
1936 - Maria Gajl ustępuje ze stanowiska przełożonej i dyrektorki szkoły
1939 - sierpień - polecenie szkolnych władz miasta dotyczące przekazania gmachu wojsku z przeznaczeniem na szpital
dla żołnierzy; jesienią tego roku budy nek zajmują okupanci
1939
- gimnazjum mieści się w wynajętym domu przy ul. Piłsudskiego 14, a szkoła powszechna przy ul. Piłsudskiego 3
1940 - zamknięcie szkoły
1940-1945 - tajne komplety
1945 - powrót do budynku przy ul. Traugutta 44
1949 - upaństwowienie szkoły, nosi ona wówczas nazwę - IV Państwowa Żeńska Szkoła Ogólnokształcąca stopnia licealnego
i Szkoła Ogólnokształcąca stopnia podstawowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
1950-1951 - zmiana nazwy szkoły na: Szkoła Ogólnokształcąca stopnia podstawowego i licealnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
1960-1961 - zmiana nazwy szkoły na: Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Radomiu
1964-1965 - kolejna zmiana nazwy na Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. płk. Dionizego Czachowskiego
1965-1966 - przemianowanie szkoły na III Liceum Ogólnokształcące im. płk. Dionizego Czachowskiego
(nazwa ta jest aktualna do dziś)
2003 - 28 lutego rozpoczęcie monitoringu szkoły, jest to pierwsza tego typu inwestycja w Radomiu
2005 - 18 kwietnia - 22 maja - pierwsza Nowa Matura będąca uwieńczeniem trwającej od kilku lat reformy edukacji.
2006 - 29 - 30 września - uroczyste obchody stulecia szkoły.
2007 - 17 listopada - uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej absolwentkom Gimnazjum Żeńskiego
Marii Gajl, sanitariuszkom poległym i zmarłym w latach 1917 - 1920
2014 - 23 stycznia - uroczyste odsłonięcie oraz poświęcenie obelisku ku czci powstańców styczniowych

Spis dyrektorów

1906-1936 - Maria Gajl
1936-1939
- Helena Nurczyńska
1939-1949 - Jadwiga Cyrańska
1949-1950 - Franciszka Pleszczyńska
1950-1952 - Tadeusz Górka
1952-1953 - Teofil Pypeć
1953-1954 - Stanisław Ornatowski
1955-1958 - Józef Sadowski
1958-1960 - Bogusław Dembski
1964-1965 - Stanisław Prokop
1968-1977 - Helena Dobaj
1977-1986 - Aurelia Kustra
1986-2002 - Andrzej Pleśniewicz
od 2002 - Danuta Sawicka