III LO w hołdzie dla Niepodległej

III LO W HOŁDZIE DLA NIEPODLEGŁEJ -
czyli o obchodach
100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

 W piątek 09.11.2018r., po uroczystym odśpiewaniu przez całą szkołę Mazurka Dąbrowskiego dla uczczenia 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, w naszej szkole odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej. Uczestnicy, a było ich dziewiętnastu, deklamowali wiersze o Polsce. W patriotycznej scenografii w sali polonistycznej wystąpienia uczniów miały duży ładunek emocjonalny. Zaangażowanie recytujących robiło wrażenie!

Zmagania uczestników oceniało jury pod przewodnictwem Pani Dyrektor Danuty Sawickiej oraz organizatorek konkursu - Pani Małgorzaty Borudzińskiej-Frąk i Pani Agnieszki Czaj. Oceniano dobór repertuaru, pamięciowe opanowanie tekstu, jego interpretację, dykcję, artykulację i ogólne wrażenie.

Zwyciężyła uczennica kl. IIIG Wiktoria Rafalak. Drugie miejsce zajęła Julia Krężel z kl. IB, a trzecie Anita Mularska z kl. IB. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy, a wyróżnione osoby nagrody książkowe. Zwycięzcom gratulujemy, a pozostałym uczestnikom dziękujemy za zaangażowanie w nasz projekt!

 

Czytaj więcej: III LO w hołdzie dla Niepodległej

Szkolny konkurs recytatorski z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO OGŁOSZONEGO Z OKAZJI 100. ROCZNICY
ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

 

CELE I ZAŁOŻENIA KONKURSU:

  • kształtowanie postawy patriotycznej,
  • pogłębianie więzi z ojczyzną,
  • propagowanie poezji patriotycznej,
  • upowszechnianie kultury żywego słowa,
  • rozwijanie umiejętności recytatorskich.

 CHARAKTERYSTYKA KONKURSU

1. Konkurs polega na recytacji dowolnie wybranego wiersza o tematyce patriotycznej.

2. Uczestnicy konkursu są zobowiązani dostarczyć zgłoszenia na konkurs do nauczycielek języka polskiego: Pani Małgorzaty Borudzińskiej-Frąk do sali 214 lub do Pani Agnieszki Czaj do sali 205 do wtorku 06.11.2018 roku wraz z jednym egzemplarzem recytowanego tekstu.

3. Konkurs odbędzie się w dniu 09.11.2018 roku o godz. 11.20.

Czytaj więcej: Szkolny konkurs recytatorski z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości

XX Regionalny Konkurs Literacki

23.05.2018 roku odbyła się uroczystość wręczenia nagród uczestnikom XX Regionalnego Konkursu Literackiego organizowanego przez Stowarzyszenie Centrum młodzieży - "Arka", Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 im. Jana Kochanowskiego, Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Polskich Olimpijczyków. Konkurs był kierowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Został on wpisany na listę konkursów kuratoryjnych. Jego celem było odkrywanie nowych talentów literackich.

Okazała się nim Natalia Gębka - uczennica klasy 2h naszego liceum, która została zdobywczynią I nagrody. Zadaniem uczestników konkursu było zredagować wpis blogowy dotyczący tematu związanego z kulturą. Laureatka III LO - Natalia oceniła poezję Hinduski Rupi Kaur z tomiku Mleko i miód. Tekst napisała oryginalnie. Będąca w jury radomska blogerka - Pani Honorata Dyjasek - uznała, że jednym z istotnych kryteriów przy ocenie nadesłanych na konkurs prac była chęć czytania kolejnych wpisów. To kryterium, a także inne Natalia Gębka spełniła. Przekonajcie się o tym sami, czytając jej tekst.

Czytaj więcej: XX Regionalny Konkurs Literacki

Konkurs recytatorski poezji Zbigniewa Herberta

20 marca 2018 roku został przeprowadzony w naszym liceum Konkurs recytatorski poezji Zbigniewa Herberta, Patrona 2018 Roku, ogłoszony z okazji Światowego Dnia Poezji. Celem konkursu było rozwijanie zdolności recytatorskich uczniów, popularyzacja poezji Zbigniewa Herberta, rozbudzanie wrażliwości na piękno języka poetyckiego, upowszechnianie kultury żywego słowa, zachęcanie uczniów do występów publicznych, promocja talentów recytatorskich oraz kształtowanie umiejętności autoprezentacji.

Konkurs polegał na recytacji dowolnie wybranego wiersza autorstwa Zbigniewa Herberta, a wystąpienia uczestników były oceniane pod względem doboru repertuaru, dykcji, interpretacji oraz ogólnego wyrazu artystycznego.

Konkurs otworzył Wicedyrektor Szkoły, p. Wojciech Chrzanowski. W konkursie wzięło udział 12 uczniów z III Liceum Ogólnokształcącego im. płk. Dionizego Czachowskiego w Radomiu oraz z V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Romualda Traugutta w Radomiu.

Pierwsze miejsce zajęła Martyna Sowa (V LO), drugie miejsce – Błażej Bandrowski (III LO), zaś trzecie miejsce – Izabela Skiba (III LO). Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, zaś zwycięzcy otrzymali również nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców III LO w Radomiu. Serdecznie gratulujemy!

Organizatorkami konkursu były nauczycielki III LO w Radomiu - Małgorzata Borudzińska-Frąk – nauczyciel języka polskiego, Agnieszka Czaj – nauczyciel języka polskiego oraz Agnieszka Popiel – nauczyciel bibliotekarz.

Zdjęcia z konkursu znajdują się w dziale: Galeria. - TUTAJ

 

Konkurs recytatorski poezji Zbigniewa Herberta, Patrona 2018 Roku, ogłoszony z okazji Światowego Dnia Poezji

Regulamin konkursu recytatorskiego poezji Zbigniewa Herberta, Patrona 2018 Roku,
ogłoszonego z okazji Światowego Dnia Poezji

 

1.Organizatorami konkursu dla uczniów radomskich szkół ponadgimnazjalnych są nauczyciele III Liceum Ogólnokształcącego im. płk. Dionizego Czachowskiego w Radomiu: mgr Małgorzata Borudzińska-Frąk – nauczyciel języka polskiego, mgr Agnieszka Czaj – nauczyciel języka polskiego oraz mgr Agnieszka Popiel – nauczyciel bibliotekarz.

2.Regulamin konkursu dostępny jest w bibliotece szkolnej III LO w Radomiu, na stronie internetowej III LO w Radomiu oraz na facebooku biblioteki szkolnej III LO w Radomiu.

3.Celem konkursu jest rozwijanie zdolności recytatorskich uczniów, popularyzacja poezji wśród młodzieży, a w szczególności poezji Zbigniewa Herberta, rozbudzanie wrażliwości na piękno języka poetyckiego oraz upowszechnianie kultury żywego słowa, zachęcanie uczniów do występów publicznych, uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze, promocja talentów recytatorskich oraz kształtowanie umiejętności autoprezentacji.

Czytaj więcej: Konkurs recytatorski poezji Zbigniewa Herberta, Patrona 2018 Roku, ogłoszony z okazji Światowego...

XLVIII Olimpiada Literatury i Języka Polskiego

W tym roku szkolnym trzy uczennice naszej szkoły z klas humanistycznych zaangażowały się w XLVIII Olimpiadę Literatury i Języka Polskiego.

W etapie szkolnym pisały pracę na wybrany przez siebie temat w oparciu o najnowszą literaturę przedmiotu. Natalia Kuś z kl.2C wybrała temat: Orientalizm polskiej literatury i kultury, natomiast Olga Sołtykiewicz temat: Republika książek. Biblioteki. Lektury. Czytanie. Przygotowywały je pod kierunkiem Pani profesor Małgorzaty Borudzińskiej-Frąk. Natomiast uczennicę kl.2H Natalię Gębkę zainteresował temat "Polowanie na byki" - błędy językowe we współczesnej polszczyźnie (Sfery występowania błędów i sposoby ich korygowania), który opracowywała pod kierunkiem Pani profesor Agnieszki Czaj. W etapie szkolnym autorki prac w obecności nauczycieli i uczniów klas drugich przedstawiły tezy, najważniejsze argumenty oraz wnioski, które zawarły w swoich wypowiedziach pisemnych. Wszystkie prace zostały zakwalifikowane przez szkolną Komisję do II etapu i zaakceptowane przez Okręgowy Komitet Olimpijski w Kielcach.

17.02.2018r. uczennice wzięły udział w II etapie olimpiady w Kielcach. Ich zadaniem było napisać pracę. Do wyboru były tematy o charakterze rozprawki, interpretacja tekstu lirycznego lub tematy teatrologiczne. Nasze uczestniczki olimpiady tego samego dnia rozwiązywały test gramatyczny. O wynikach zmagań naszych uczennic informacja pojawi się już w najbliższy poniedziałek. Trzymajmy za nie kciuki!

 

Konkurs recytatorski

11 października 2017 roku miała miejsce 50. rocznica śmierci polskiej poetki, Haliny Poświatowskiej. W związku z tym faktem został przeprowadzony w naszym liceum konkurs recytatorski. Organizatorkami konkursu były: mgr Małgorzata Borudzińska-Frąk – nauczycielka języka polskiego, mgr Agnieszka Czaj – nauczycielka języka polskiego oraz mgr Agnieszka Popiel – nauczyciel bibliotekarz.

Celem konkursu było rozwijanie uczniowskich zdolności recytatorskich, popularyzacja poezji wśród młodzieży, rozbudzanie wrażliwości na piękno języka poetyckiego, upowszechnianie kultury żywego słowa, zachęcanie uczniów do występów publicznych, uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze, promocja szkolnych talentów recytatorskich oraz kształtowanie umiejętności autoprezentacji.

Konkurs polegał na recytacji jednego lub dwóch dowolnie wybranych wierszy autorstwa Haliny Poświatowskiej. Konkurs odbył się w dniu 25.10.2017 roku. Komisja konkursowa, w skład której weszły organizatorki szkolnego konkursu, oceniała wystąpienia uczestników pod względem doboru repertuaru, dykcji, interpretacji oraz ogólnego wyrazu artystycznego.

I miejsce w konkursie zajął Błażej Bandrowski z klasy 2F, II miejsce – Natalia Kuś z klasy 2C, zaś III miejsce – Natalia Zięba z klasy 3B. Zwycięzcy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody książkowe ufundowane na prośbę organizatorek konkursu przez Radę Rodziców przy III Liceum Ogólnokształcącym w Radomiu. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy, a wszystkich uczniów zapraszamy do udziału w konkursach organizowanych w przyszłości.