Edukacja filmowa

W ramach projektu Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej uczniowie klas humanistycznych od października rozpoczęli comiesięczny cykl zajęć filmowych połączonych z projekcją filmów. Spotkania w Elektrowni to więcej niż lekcja, to więcej niż kino! Filmy zawsze poprzedzone są wykładem ilustrowanym prezentacją multimedialną. Pozwalają one na świadomy odbiór dzieła. Zgodnie z założeniami cyklu zatytułowanego "Analiza filmu" tematy podejmowane w prelekcji dotyczą filmowych środków wyrazu, struktury filmu, terminologii oraz kulturowych kontekstów.

Wśród siedmiu tytułów odnajdziemy różne gatunki, estetyki, sposoby obrazowania. Wszystkie stanowią przykłady cennych osiągnięć kinematografii europejskiej, amerykańskiej i polskiej ostatniej dekady naszego wieku, wyróżnione najważniejszymi nagrodami filmowymi.