Konkurs fotograficzny

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym organizowanym przez Instytut Francuski w Polsce i przez Carrefour Polska pod hasłem: "Je cuisine et je en plus parle francais!"-"Gotuję i do tego mówię po francusku!"

Poniżej zamieszczone są dokumenty dotyczące tego konkursu, przede wszystkim zaś regulamin konkursu.

Courrier concours je cuisine et en plus je parle français

FR réglement Concours je cuisine et en plus je parle français - Regulamin konkursu w języku francuskim

PL réglement Concours je cuisine et en plus je parle français - Regulamin konkursu w języku polskim

Affiche etenlusjeparlefrancais